“İkinci Sual: Niçin gavurların ... bunlara hiddet ediyor.” Bu sual ve cevap açık ve net olmakla beraber, Müslümanların başına gelen değişik bela, sıkıntı ve musibetleri de aynı şekilde izah ve te’vil edebilir miyiz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“İkinci Sual: Niçin gavurların memleketlerinde bu semavî tokat başlarına gelmiyor? Bu bîçare Müslümanlara iniyor?"

"Elcevab: Büyük hatalar ve cinayetler te'hir ile büyük merkezlerde ve küçücük cinayetler ta'cil ile küçük merkezlerde verildiği gibi; mühim bir hikmete binaen ehl-i küfrün cinayetlerinin kısm-ı a'zamı, Mahkeme-i Kübra-yı Haşre te'hir edilerek ehl-i imanın hataları, kısmen bu dünyada cezası verilir."

"(Haşiye): Hem Rus gibi olanlar, mensuh ve tahrif edilmiş bir dini terk etmekle, hak ve ebedî ve kabil-i nesh olmayan bir dine ihanet etmek derecesinde gayretullaha dokunmadığından, zemin şimdilik onları bırakıp, bunlara hiddet ediyor.”

Bu sual ve cevap açık ve net olmakla beraber, Müslümanların başına gelen değişik bela, sıkıntı ve musibetleri de aynı şekilde izah ve te’vil edebilir miyiz?

Müslümanların başına gelen bela ve musibetlerin bir kısmı bu sebeple olabilir. Tamamını bu şekilde yorumlamak doğru olmaz. Zira, bunların bir kısım, kefaretü’z-zünub kabilinden gelen musibetlerdir. Bir kısım musibetler de Müslümanların derecelerini artırmak için gelir, peygamberlerin başına gelen belalarda olduğu gibi.

Diğer bir kısmı da, “atmaca kuşunun serçelere taslitinin onların kabiliyetini inkişaf ettirmesi” kabilinden, Müslümanları büyük ve çetin bir hizmete hazırlama kabilinden olabilir.

Daha bilmediğimiz nice hikmetler de olabileceğini düşünerek, bu musibetleri sadece bir sebebe bağlamak doğru olmaz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...