İkinci Şua'nın hatimesinde anlatılmak isteneni kısaca özetler misiniz? Ahiret ve peygamberlere iman rükünleri mi işleniyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Sırr-ı tevhid içinde sair erkân-ı imaniyeye birer kelâmla kısacık birer işarettir."(1)

Hatime kısmının hemen başındaki bu cümle, hatimenin bir cihetle özeti ve izahı gibidir.

İkinci Şua'da, tevhit mükemmel bir şekilde izah ve ispat edildikten sonra, bu hatime kısmında tevhidin diğer iman rükünlerine olan işaret ve ispatları kısaca özetleniyor. Yani Allah’ın varlığı ve birliği kati bir şekilde sabit olduktan sonra, nübüvvet ve haşir inançları ve rükünleri de aynı katiyette sabit olurlar, demektir.

Zira imanın rükünleri arasında gereklilik bakımından birbirlerini iktiza manası vardır. Madem Allah vardır, öyle ise ahiret de mutlaka onunla beraber vardır. Keza madem Allah vardır, öyle ise mutlaka mahlukatı ile konuşur ve iletişim kurar denilmek sureti ile iman rükünleri arasındaki zaruri gereklilik bağına işaret ediliyor.

(1) bk. Şualar, İkinci Şua, Hatime.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...