"İkincisi: Âlem-i İslâm'ın bu mübarek vatanın ahalisine karşı pek şiddetli itiraz ve ittihamlarını izâle etmek için matbuat lisanıyla konuşmak lâzım gelmiş diye kalbime ihtar edildi." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İkincisi: Âlem-i İslâm'ın bu mübarek vatanın ahalisine karşı pek şiddetli itiraz ve ittihamlarını izâle etmek için, matbuat lisanıyla konuşmak lâzım gelmiş diye kalbime ihtar edildi."(1)

Türkiye, Osmanlının bakiyesi olduğu için Alem-i İslam’ın potansiyel bir lideri ve bir rehberi mesabesinde, sair İslam milletleri ise onun manevi birer çocukları hükmündedir. Çoluk çocuk perişan olunca mesuliyet ve beklenti anne ve babaya biner, yani ondan bir yardım ve ondan bir çözüm beklenir. Osmanlının yıkılması ile komünizm her tarafta tahribat yapıp her tarafta dinsizlik yangınını yaymasından dolayı İslam alemi babaları hükmünde olan Türkiyeden bir halaskar, bir necat beklentisi içine girmiştir.

Türkiye de ise o dinsizlik hareketinin başka bir versiyonu ve boyutu hükmettiği için, İslam aleminde Türkiyeye karşı şiddetli bir itiraz ya da küsmek hasıl olmaya başlamış veya başlama kabiliyetine karşı Risale-i Nurlar hem o dinsiz hareketlere karşı hem bu şiddetli itirazlara karşı bir set olmuştur.

Bir dönemde emperyalist kuvvetler İslam alemine "Türkler İslam'dan çıktı" diye propaganda yapıp İslam alemini Türklerden soğutmaya çalışmışlardır. Halbuki insanlığın ve İslam aleminin halaskarı ve kurtarıcısı yine bu mübarek milletin sinesinden ihsan-ı İlahi tarafından çıkarılmıştır ki, bu halaskar ve kurtarıcı Risale-i Nurlardır.

Bahsi geçen yerin son kısmındaki şu ifadeler bu manaya işaret ediyor:

"Acaba bu yirmi sene zarfında imân-ı tahkikîyi pek kuvvetli bir surette bu vatanda neşreden Risale-i Nur olmasaydı; bu dehşetli asırda, acip inkılâp ve infilâklarda bu mübarek vatan, Kur'ân'ını ve imanını dehşetli sadmelerden tam muhafaza edebilir miydi?"(2)

Dipnotlar:

(1) bk. Mektubat / Sikke-i Tasdik-i Gaybi'den Bir Mektup
(2) bk. a.g.e.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...