Block title
Block content

"İkincisi: Senin fıtratında vazedilen cihazatın anahtarlarıyla esma-i kudsiye-i İlahiyenin gizli definelerini açmaktır, Zat-ı akdesi o esma ile tanımaktır." İkinci emri izah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnsanın bir başka vazifesi de esma-i İlahiyenin gizli definelerini açmak ve Allah Teâlâ’yı isimleriyle tanımaktır. Herhâlde bu vazifede en büyük anahtar “ene” anahtarıdır. Bu anahtarın nasıl kullanılacağı bahsini Otuzuncu Söz’ün “ene bahsine” havale ediyoruz.

Ayrıca esma-i İlahiyenin tecellilerini öğrenmek için, her fırsatta bahsini dile getirdiğimiz “Her şey O’nu anlatıyor” isimli eserimizi ısrarla tavsiye ediyoruz. Bu eser, Cenab-ı Hakk’ı bizlere esmâ-i hüsnâsıyla tanıtacak ve her hadisede o esmanın gizli definelerini keşfetmemizi sağlayacaktır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...