"İktisat Risalesinin tarih-i telif ve istinsahı olan Rûmîce 51 ve Arabî 53 tarihinde tevafuku ise, şüphesiz tesadüf olamaz." Buradaki tevafuk hakkında bilgi verir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Câ-yı hayret ve medar-ı ibret bir tevafuk: İktisat Risalesini, üçü acemî olarak, beş altı ayrı ayrı müstensih, ayrı ayrı yerde, ayrı ayrı nüshadan yazıp, birbirinden uzak, hatları birbirinden ayrı, hiç elif'leri düşünmeyerek yazdıkları her bir nüshanın elif'leri, duasız 51, dua ile beraber 53'te tevafuk etmekle beraber, İktisat Risalesinin tarih-i telif ve istinsahı olan Rûmîce 51 ve Arabî 53 tarihinde tevafuku ise, şüphesiz tesadüf olamaz. iktisattaki bereketin keramet derecesine çıktığına bir işarettir. Ve bu seneye 'Sene-i İktisat' tesmiyesi lâyıktır."(1)

On Dokuzuncu Lem'a 1934 tarihinde Ramazan'dan sonra Isparta’da telif edilmiştir. Bu tarih Rumi 1351, hicri ise 1353 yılı olmaktadır. 1934 tarihi zaten hicri 1353 yılına tekabül etmektedir. Risale-i Nur'un ekser risaleleri bu tarz kerametlere ve manevî tevafuklara mazhar olmuştur.

İktisat Risalesi hatt-ı Kur’ân ile telif edilip yine hatt-ı Kur’an ile çoğaltılıyor. El yazısı ile çoğaltanların nüshalarında elif harfleri toplandığında elde edilen bu rakam, bu risalenin telif tarihine tekabül ediyor ki, bu da bir tevafuk kerametidir.

Tevafuk; iki şeyin birbirine uygun ve denk gelmesi demektir. Özellikle tesadüfe verilme ihtimali olmayan ve arkasında İlâhî bir iradenin varlığı hissedilen denk gelmelere tevafuk denir. Bu risalenin telif ve teksirinde de bu tarz bir tevafuk bulunuyor. Üstelik beş altı ayrı kişinin ayrı ayrı yazdığı nüshalar birbiri ile aynen uyuşması tevafuku daha da manidar kılıyor.

(1) bk. Lem'alar, On Dokuzuncu Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

cemdemir
"Elif harflerinin toplanması sadece satır başlarındaki elifler şeklinde mi oluyor?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

"Birbirinden uzak, hatları birbirinden ayrı, hiç elif'leri düşünmeyerek yazdıkları her bir nüshanın elif'leri," İfadelerden tamamı olduğu anlaşılıyor.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
isahalim
Benim anlamadığım, herhangi bir metinde hangi harften kaç tane olduğu kim yazarsa yazsın aynı olmak zorunda değil mi zaten? Yani iktisat risalesinde kaç tane elif harfi varsa, kim yazarsa yazsın o kadar sayıda elif ya da be, te, se, vs. harfi yazacaktır ! ???
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Dualı duasız olunca eliflerin adedi değişir. Metnin çerçevesi tam belli olduktan sonra sizin ifade ettiğiniz gibi rakam değişmez. Ama metin üzerinde ihtilaf olursa adette ona göre ihtilaflı olacaktır.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
isahalim
Sanırım sorum kapalı olmuş, o dediğinizi kastetmemiştim sorarken. Yani mesela duasız 51 elif var ya, bu ister "üçü acemî olarak, beş altı ayrı ayrı müstensih" tarafından kaleme alınsın ister bütün insanlık tarafından kaleme alısın sonuç yine duasız 51, dualı 53 olacaktır. Dolayısıyla "beş altı ayrı ayrı müstensih"in hepsi de aynı metni temize çektiği için elbette aynı sayıda" elif" ya da diğer harfler olacaktır çünkü metin aynı metin. Burada tevafuk nerede?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
El yazmalarında hata çok olur ama burada hatasız tam bir mutabakat söz konusu kast edilen bu. Mesela bir birinden habersiz on ayrı yazıcı yazıyor tam bir tevafuk sağlıyorlar.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Adem68474

7.Nuktenin Osmanlıcasında geçen İKTİSAT ŞİMDİ HERKESE FARZDIR cümlesini nasıl anlamamız lazım 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...