"İ’lem ey din âlimi! ‘Ücretim az, ilmime rağbet yok.’ diye mahzun olma. Çünkü mükâfât-ı dünyeviye ihtiyaca bakar, kıymet-i zâtiyeye bakmaz. Meziyet-i zâtiye ise mükâfat-ı uhreviyeye nâzırdır." Açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İster devletten maaş alınsın, isten özel sektörden ücret alınsın her ikisinde de verilen para, o kişinin yaptığı işe olan ihtiyaçla ölçülür. Yâni, önemli olan o kişinin şahsiyeti değil, yaptığı iş ile devlete yahut müesseseye sağladığı menfaattir. Adamın mesaisine ne kadar ihtiyaç varsa, ona göre ücret verilir.

Önceleri, din görevlilerinin ücretlerini bulunduğu mahalle veya köy halkı takdir ederlerdi. Bu ifadeler daha çok o döneme bakıyor. Daha sonra bu işi devlet tekeffül etti.

Her iki halde de verilen ücret o din âliminin ilminin karşılığı değildir, ona paha biçilmez. O ücret, söz konusu görevlinin kendisinin ve aile fertlerinin geçimini sağlaması konusunda takdir edilen bir bedeldir, ilminin bedeli değil.

O zâtın ilminin mükâfatı ahirette verilecektir. O âlim zât bunu düşünmeli ve bir peygamber varisi olarak o da o mümtaz zâtlara ittiba ile “Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak âlemlerin Rabbi olan Allah’a aittir.” (Şuarâ, 26/145) demelidir.

"İ'lem ey din âlimi! 'Ücretim az, ilmime rağbet yok.' diye mahzun olma. Çünkü mükâfât-ı dünyeviye ihtiyaca bakar, kıymet-i zâtiyeye bakmaz. Meziyet-i zâtiye ise mükâfat-ı uhreviyeye nâzırdır. Öyleyse, zâtî olan meziyetini mükâfât-ı uhreviyeye sakla, birkaç kuruşluk dünya metâına satma."(1)

Ey ilim vesilesi ile İslam’a hizmet eden alim kardeşim; ilmime rağbet yok diye mahzun olma. Çünkü dünyadaki mükafat ihtiyaca bakar ve ona göre verilir. Bu sizin ilminizin hakiki kıymetine bakmaz. Hakiki kıymet ve ücret ise ahirette verilecektir.

İnsanların farklı sebeplerden dolayı ilme teveccüh etmemesini kendimize dert etmemeliyiz. Bu ilminiz ve onun tezahürü olan fikirleriniz, inşallah güzel ve büyük bir hayra kapı açar. Bu dünyada olmasa bile ahiret hayatında hakiki alkış ve teveccühlerini bulurlar.

Şayet ilminin neticesini sadece bu dünyaya hasredersen ve mükafatını sadece dünyadan beklersen, dinini üç kuruşluk dünya malına satmış olacaksın ki, bu ahirette çok acı ve hüzünlü tablolara vesile olacaktır, denilerek alim insanlara bir istikamet dersi veriliyor.

Dünyada kıymet ölçüsü her zaman zati değer olmuyor; ihtiyaca cevap verip vermemesine bakılarak değer biçilmektedir. Temsilde hata olmasın, mesela İmam Azam gibi bir zat ile bir inşaat ustası, bir inşaat ihalesine katılırlarsa, ihale inşaat ustasına verilir. Bu, İmam Azam gibi olan zatın ilminin kıymetsizliğinden kaynaklanmaz; bu dünyadaki söz konusu ihtiyaca cevap vermediği içindir. İnşaat ustasının ihaleyi alması da onun daha kıymetli olduğu anlamına gelmez. Sadece bir ihtiyaca cevap verdiği içindir.

Ama ahirette ise ölçü birimi, ihtiyaç değil, zati değerdir. Mesela, doğru konuşmak zati bir değerdir. Ahirette mükafatını alacaktır. Ama dünyada yalan konuşan adam, bir ihtiyaca cevap verdiği için mükafat alabiliyor.

(1) bk. Mesnevî-i Nuriye, Hubâb.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...