Block title
Block content

"İ’lem ey zikreden ve namaz kılan kardeş! اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلهَ اِلاَّ اللّهُ ve مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهِ ve اَلْحَمْدُ لِلّهِ gibi mübarek kelimeler ile ilân ettiğin bir hüküm ve iddia ettiğin bir dâvâ ve işhad ettiğin bir..." İzah?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İşhad, şahit tutmak demektir.  “اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلهَ اِلاَّ اللّهُ ve مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهِ ve اَلْحَمْدُ لِلّهِ gibi mübarek kelimeler” ifadesinden anlaşıldığı gibi, en mübarek kelimeler olan şahadet kelimeleri ve bütün medih ve senanın ancak Allah’a mahsus olduğunu ders verin “el-hamdü lillah” kelamı birer örnek olarak verilmiştir. Bütün mukaddes kelamlar ve bütün hakikat dersleri bu mânada değerlendirilecektir.

Bu “İ’lem”de birkaç önemli mesaj birlikte veriliyor:

Birincisi, namaz kılarken okuduğumuz sûreleri, getirdiğimiz tekbirleri ve şahadetleri, gafletle değil, Üstad'ın işaret ettiği mânada şuurla ifa etmemizi teşvik. Yâni, ben bu mübarek kelimeleri zikretmekle bütün müminlerle ve bütün kâmil insanlarla birliktelik sağlıyorum. Onların yolunda olduğumu hatırlıyorum. Onların ulaşacağı rıza beldesine gitmek için çalışıyorum.

İkinci mesaj: Nefsimizin, şeytanın desiseleriyle istikamet yolundan sapmaması için, bu kelimelerin her biri kalbime ve aklıma büyük bir kuvvet verilmiş oluyor. Ben Allah Resulünün (asm.) yolundayım. Ben sahabe efendilerimizle aynı davanın yolcusuyum. Bütün kâmil insanlarla aynı gayeyi paylaşıyorum, aynı hakikatleri birlikte terennüm ediyoruz. Böyle büyük bir manevî kuvveti hiçbir vehim, hiçbir vesvese, hiçbir sapık inanç sarsamaz.

Üçüncü mesaj: Benim hak yolda olduğumun en büyük bir şâhidi de İslâm dininin hakikatleridir. İslâm dininin iman, ibâdet, ahlâk ve sosyal hayat hakkında verdiği bütün derslerin ve  getirdiği bütün hükümlerin hak ve hakikat olması, benim doğru yolda olduğuma ayrı bir delildir. Bütün bunlar, Allah’ın sevdiği ve razı olduğu bir kul olmam için gerekli en sağlam esaslardır. Hiçbir batıl ideoloji bunların karşısına çıkamaz ve aklımı tatmin edemez, kalbimi kendine celbedemez.

Bu mesajlardan sonra, bu mübarek kelimeleri okumamızın, anlamamızın ve gereğini yapmamızın bizi çok büyük feyizlere ve sevaplara kavuşturacağı müjdesi veriliyor.

Bu kelimelerin her biri bir mukaddes maşrapaya benzetiliyor; içlerinde ab-ı hayat taşıyorlar. Ben de namaz kılmakla ve sâir zikir ve tesbihlerle  bu suyu kana kana içmeli ve  manen kuvvetli ve sıhhatli bir  mümin olmalıyım.

"İ'lem ey zikreden ve namaz kılan kardeş!  اَشْهَدُ اَنْ لاَۤ اِلٰهَ اِلاَّ اللهُ ve  مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ  ve  اَلْحَمْدُ ِللهِ gibi mübarek kelimelerle ilân ettiğin ve hüküm ve iddia ettiğin bir dâvâ ve işhad ettiğin bir itikad, lisanından çıkar çıkmaz, milyonlarca mü'minlerin tasdik ve şehadetlerine iktiran eder."

"Ve keza, İslâmiyetin hak ve hakikat olduğuna ve hükümlerinin doğru ve sadık olduklarına delâlet eden bütün deliller, şahitler, burhanlar, senin o dâvânın ve itikadının hak olduğuna delâlet ederler."

"Ve keza, söylediğin o mübarek ve mukaddes kelâmlara pek büyük yümünler, feyizler ve berekât-ı İlâhiye terettüp eder."

"Ve keza, cumhur-u mü'minîn ve muvahhidînin o kelimât-ı mübarekeden kalben zevk ettikleri mâ-i hayatı ve şarâb-ı cenneti, sen de o mukaddes maşrabalardan içersin."(1) 

Yeryüzünde yaşayan bütün müminlerin; inanç konusunda birlikte olmaları ve aynı inanca gönül vermeleri, senin şahsi inanışına manevi bir kuvvet, ilmi bir şahitlik etmektedir. Evet, milyonlarca müminin, "Senin inandığın şeylere biz de iman ediyoruz." demesi, insanı manen teyit ve takviye etmektir. Malum, bir davada şahitler ne kadar çok olursa, o davanın ispatı da o nispette kuvvet kazanır.

Ayrıca İslam’ın hak ve hakikat olduğuna dair bütün delil ve işaretler, o şahsın inancına ikinci zahir bir kuvvet ve teyit niteliğindedir. Tarihte milyonlarca alim ve evliyaların, İslam’a getirmiş olduğu delil ve ispatlar, çelikten bir ip gibi; inancımızı teyit etmektedir. Böyle temeli sağlam bir inanç sistemine dahil olmak ve o yolda yürüyerek cennete koşmak; bir mümin için en saadetli yoldur.

Allah, senin okumuş olduğun o dua ve surelere çok büyük bereket ve güzellikler takmış, yeter ki sen ihlas ve sadakat ile onları oku, o zaman eşsiz bereket denizinden kana kana içebilir, ebedi bir mutluluğa ulaşabilirsin denilmektedir.

(1) bk. Mesnevî-i Nuriye, Hubâb.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş

Yorumlar

recep1
Allah razı olsun kardeşim.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
BENZER SORULAR
Yükleniyor...