Block title
Block content

"İ’lem eyyühe’l-aziz! Cenâb-ı Hak kâinatı teşkil eden zerrâtı şeriat-ı fıtriyesine musahhar ve mutî ve evâmir-i tekviniyesine de münkad ve mümessil kılmıştır..." cümlesini açıklar mısınız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Zerrat, maddeyi oluşturan en küçük yapı taşı demektir ki, bugün atom ve atom altı parçacıkları zerre şeklinde anlayabiliriz. Kainat bu zerrelerden oluşmaktadır. Bir inşaat nasıl ki, kum ve çimentodan müteşekkil ise, kainat inşaatının da kum ve çimentosu zerrelerdir.

Bu zerrelerin miktarını akıl ile tespit ve tayin etmek mümkün değildir. Küçük bir karıncanın vücudunda milyarlarca zerre istihdam ediliyor. Bu zerrelerin o vücuttaki görevleri ise çok ince ve hassas bir denge üzerine kurulmuştur. Bir zerre, şaşırıp vazifesini terk etse, ya da yanlış bir adım atsa, o karıncanın vücudundaki sistem ve ahenk çöker ve karınca ölür. Yani karıncanın vücudunda çalışan o zerreler belli kanun ve kurallar ile hareket edip, sisteme uyum sağlamak zorundalar. İşte bu kanun ve kurallara Kur’an "fıtri şeriat" diyor.

Nasıl ki, bir şehirde trafiğin düzgün olabilmesi için trafik kuralları ihdas edilmiş ise, aynı şekilde karıncanın vücudunda o muazzam denge ve sistemin temin edilebilmesi için kader tarafından mükemmel bir şeriat ve sistem tayin edilmiştir. Zerreler bu şeriat ve sistemin dışına çıkamaz ve çıkamıyorlar. Zerrelerin fıtri şeriata itaatkar olmaları bu anlamdadır.

Kader güneşe hassas bir yörünge çizmiş, güneş bu yörüngenin dışına çıkamıyor. Aynı yörünge bir atom için de söz konusudur. Güneş ile atom kader tarafından çizilen şeriatın dışına çıkamazlar. 

Biz karıncayı örnek verdik, lakin aynı şeriat ve sistem kainatta ve kainat içinde bulunan her bir şeyde azametli  ve zahir bir şekilde cereyan ediyor. İnsanın fiilleri, imtihan sırrı gereğince serbest bırakılmıştır ve dolayısı ile bahsimizden hariçtir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: Zerre | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 2529 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...