"İ’lem eyyühe’l-aziz! Kur’ân-ı Kerim okunurken, istimâında bulunduğun zaman muhtelif şekillerde dinleyebilirsin..." Devamıyla izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İ’lem eyyühe’l-aziz! Kur’ân-ı Kerim okunurken, istimâında bulunduğun zaman muhtelif şekillerde dinleyebilirsin."

"1. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, nübüvvet kürsüsüne çıkıp nev-i beşere hitaben Kur’ân’ın âyetlerini tebliğ ederken, kıraatini kalben ve hayalen dinlemek için kulağını o zamana gönder. O fem-i mübarekinden çıkar gibi dinlemiş olursun. ..."(1)

Peygamber Efendimizin (asm) dilinden Kur’an’ı dinliyormuş gibi hayal etmek, Kur’an’ı dinlemenin birinci makamı oluyor. Onun mübarek huzurunda bulunup Kur’an dinlemenin manevi hazzı çok değerlidir. Bu tarz bir dinleme moduna girebildiğimiz zaman, ikinci adıma girebileceğiz...

"2. Veya Cebrâil (a.s.) Hazret-i Muhammed’e (a.s.m.) tebliğ ederken, her iki hazretin arasında yapılan tebliğ-tebellüğ vaziyetini dinler gibi ol."

Cebrail (as) vahyi getirip Peygamber Efendimize (asm) tebliğ ederken hayal etmek ise, Kur’an’ı dinlemenin ikinci makamı oluyor. Cebrail (as)’ın o muazzam haşmeti ile vahyi Peygamber Efendimize (asm) tebliğ ederken hayal etmek Kur’an’ın nasıl muazzam bir mukaddes kelam olduğunu ve iki hazret arasındaki tebliğ tebellüğü (tebliğ etme ve tebliği kabul etme) idrak etmek ve o kudsi halete girmek demektir.

"3. Veya Kab-ı Kavseyn makamında, yetmiş bin perde arkasında Mütekellim-i Ezelînin Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâma olan tekellümünü dinler gibi hayalî bir vaziyete gir."

Allah’ın vasıtasız, aracı olmadan direkt Peygamber Efendimize (asm) hitap etmesini tasavvur ve tahayyül etmek, dinlemelerin en yücesi en muazzam olanıdır. Kur’an’ı Allah’tan dinliyor gibi dinlemek makamı en yüce makamdır. Kur'anın sahibi olan Allah'ın bizzat kendisinden dinliyor gibi bir kudsi vaziyete girmek, ayrı bir makam ve şereftir.

(1) bk. Mesnevi-i Nuriye, Zeylü'l-Habbe.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...