Block title
Block content

"İ'lem eyyühe'l-aziz! Şu gördüğün büyük âleme büyük bir kitap nazarıyla bakılırsa, nur-u Muhammedî (a.s.m.) o kitabın kâtibinin kaleminin mürekkebidir. " Mürekkepten kasıt nedir, açar mısınız biraz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Mürekkep tabirinde iki muhtemel mana var:

 Birisi, bir kitabın yazılmasında en önemli ve kıymetli malzeme mürekkeptir. Bütün kitabın cümle ve harfleri onunla yazıldığı için mürekkep, kitabın bir cihet ile maddi cesedi gibidir. Kitap için mürekkep çok kıymetli ve vazgeçilmez bir unsurdur.

 Aynı şekilde kainat kitabının nihayetsiz hikmet ve nakışlarının, tabiri yerinde ise hammaddesi ve mürekkebi Peygamber Efendimizin (asv) nurudur. İlk yaratılan şey Peygamber Efendimizin (asv) nuru olduğu ve her şey bu nurdan icat edildiği için, bir cihetle Peygamber Efendimizin nuru şu maddi kainatın bir hammaddesi ve mürekkebi hükmündedir denilebilir. Nasıl katip kafasındaki manaları mürekkep vasıtası ile kitaba aktarıyor ise, tabiri caiz ise Allah da sonsuz ilmindeki mana ve hikmetleri Peygamber Efendimizin (asv) nurunu vesile kılarak kainatta yazıp sergiliyor.

İkinci mana olarak, kainat kitabının nihayetsiz hikmet ve nakışlarını görünür ve okunur hale getiren Peygamber Efendimizin (asv) getirdiği iman nuru ve Kur’an’nın latif bakış açısıdır. Şayet Peygamber Efendimizin (asv) eli ile gönderilen imanının nuru, Kur’an’ın o latif bakış açısı olmasa, insanlar kainat kitabının mana ve hikmetlerini okuyup anlayamayacaktı.

Nasıl mürekkep müellifin mana alemini somut hale getiren bir aracı ise, Peygamber Efendimizin (asv) eli ile gelen hidayet ışığı da kainat kitabının okunup anlaşılmasını temin eden bir nur, bir lambadır. Nursuz ve lambasız bu manaların okunması mümkün değildir demektir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...