"İleyke'deki zamirin ism-i zahire tercih sebebi, Kur´an ve Kur´ana ait hususat hususunda Hazret-i Muhammed (A.S.M.) yalnız muhatab olup; kelâm, Allah´ın kelâmı olduğuna işarettir." İleyke zamiri hangi ism-i zahire tercih edilmiştir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

اِلَيْكَ ’deki zamirin ism-i zâhire tercih sebebi, Kur’ân ve Kur’ân’a ait hususat hususunda Hazret-i Muhammed (a.s.m.) yalnız muhatap olup, kelâm, Allah’ın kelâmı olduğuna işarettir."(1)

Zamir: İsimlerin yerine kullanılan sözcüklere denir. İsm-i zahir ise; zamirin işaret ettiği şahsın bizzat isminin zamir yerine kullanılması demektir. Mesela “O geldi” cümlesindeki “O” zamirdir. Şayet “O geldi” yerine “Ali geldi” denilse idi, zamirin yerine ism-i zahir kullanılmış olurdu.

Allah ayette direkt olarak Peygamber Efendimizin (asv) ismini değil de, O'nun şahsını gizlemeye matuf olan “sana” zamiri kullanıyor. Bunun hikmetini Üstad Hazretleri zaten bahsin içinde yukarıdaki gibi izah ediyor...

(1) bk. İşârâtü'l-İ'câz, Bakara Suresi, 4. Ayet Tefsiri.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...