İLİM

İnsan, hiçbir şey bilmez bir şekilde dünyaya gelir. Fakat ruhunda muazzam bir bilgi kapasitesi vardır. Önce, etrafındaki eşyayı tek tek tanımaya çalışır. Zamanla cümleler kurar. Eğer sistemli bir çalışma yaparsa, pek çok ilimleri öğrenir. Fiziki âlemin sırlarını çözer. Hattâ metafizik âleme açılır. Allah’a muhatap olur. Aklen eremediğine kalben ulaşır.

İslâmiyet, ilme büyük önem verir, Kur’ân’ın ilk emrinin “oku” olması düşündürücüdür. Kur’ân’ın bildirdiği gibi, “Allah’tan ancak âlim kulları korkar.” (Fatır, 28.) “Bilenlerle bilmeyenler bir değildir.” (Zümer, 9)

İnsanda, âdeta sonsuza açılan bir bilgi kapasitesi vardır. Bu kabiliyetini mükemmel değerlendiren az insan vardır. Gündelik işlerin telâşı, pek çok kişiyi bilgi dünyasından uzaklaştırmıştır.

Cenab-ı Hak, Peygamberimize (asm.) ilim noktasından şu dersi verir: “De ki: Ya Rabbi, ilmimi arttır.” (Taha, 114)

Bu ders, Peygamberimizin şahsında bütün ümmete verilmiştir. Ümmet-i Muhammed Bilgi toplumu” olmak zorundadır. Hz. Musa (as) gibi büyük bir peygamber şöyle demiştir: “Cahillerden olmaktan Allah’a sığınırım.” (Bakara, 67)

Cehalet, bilginin zıddıdır. Bunlar, ışıkla karanlık gibidir. Birinin olmadığı yerde, muhakkak diğeri vardır. En büyük cehalet, kâinat kitabını okuyamamaktır. Kâinat Allah’ın mücessem bir kitabı, yer yüzü bu kitabın bir sayfası, insan ise o sayfadaki bir noktadır. Fakat öyle bir nokta ki, bütün kâinat o noktada özetlenmiştir. İşte, kâinat kitabını okumayan bir insan Allah’ı tanıyamaz. Kendisi bilgin de olsa, bu cihette cahildir.

Bilgi noktasında, insanla hayvan arasında muazzam bir mesafe vardır. Her hayvan, doğuştan kendisine verilen kabiliyet doğrultusunda hareket eder. Fakat hiçbiri, sistemli bir bilgiye ulaşamaz. “Merak ilmin hocasıdır” denir. Hayvanlarda bu merak son derece sınırlıdır. İlgileri, belli şeyleredir.
İnsan ise, muazzam bir bilgi kapasitesi ile dünyaya gönderilir. Duyularıyla şu görünen âleme açılır. Aklıyla bunları değerlendirir. Kalbiyle, gayb âlemine yönelir. Hayali göklerde cevelan eder. Hemen her şeyi merak eder, her şeye ilgi duyar. İlgisi nispetinde de bilgi sahibi olur.
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...