"İlim" ile "dua" ikilisinin farkı var mı? Veya ikisi nasıl telif ve tevhid edilebilir? İnsanın terakkisinde bunların etkisi nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üstadımız, sebeplere müracaat etmeyi "fiili bir dua" olarak niteler. Hatta fiili dua olmadan ağız ile yapılan duanın ekseriyetle kabul olmayacağını ifade eder. Dolayısı ile bilim ile meşgul olmak, özünde bir dua oluyor.

"Fiili dua" Allah’ın kâinatta koymuş olduğu sebeplere müracaat etmektir. Mesela, çocuk sahibi olmak için evlenmek fiili bir duadır. Zengin olmak için çalışmak fiili bir duadır. Topraktan mahsul almak için tarlayı sürmek, sulamak, tohumlamak, ekip biçmek fiili bir duadır vesaire. Şartları ve sebepleri yerine getirilir ise, fiili dua da ekseri olarak makbuldür.

Yalnız bu fiili duayı yapmakla netice yüzde yüz gelmiyor. Bazen sebepleri eksiksiz yerine getiririz, ama netice hasıl olmayabilir. Bu da kavli duaya bir yer açmak içindir. Şayet netice yüzde yüz sebeplere bakmış olsa idi, o zaman insanın aczini ve fakrını anlaması ve Allah’tan istemesi mümkün olmazdı, yani insanın kulluk vazifesi tamam olamazdı.

Çiftçi tarlayı sürmek, sulamak, tohumlamak, ekip biçmekle neticeyi alır, yağmur için dua etmek aklına gelmezdi. Bu yüzden hem sebepleri hem de netice için duayı ihmal edemeyiz. Çocuk sahibi olmak için evlenmek şarttır, ama kafi bir şart değildir, bazen evleniriz ama çocuk olmayabilir, bunun için kavli duada gerekir.

İnsan hem sebepleri hem bilimsel faaliyetleri hem de duayı cem ederak pekala maddi ve manevi terakki edebilir. Bu üç şey birbirinin hasmı, düşmanı değil, bilakis tamamlayıcı ve dayanışmacı dinamikleridir. Yani insan hem iyi bir kul hem iyi bir bilim insanı hem iyi bir sebep düşkünü (sebeplere itina ile dikkat eden biri) olabilir...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...