"İlim ilme kuvvet verir. Tahakküm etmemek şarttır." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Tefsir yaparken farklı ilim dallarından (fizik, kimya, biyoloji, coğrafya vesaire) faydalanılabilir, bu yapmış olduğu tefsire bir güç bir kuvvet verir. Bu başka bir ilmin tefsir ilmine kuvvet vermesi anlamına geliyor.

Lakin burada dikkat edilmesi gereken husus, müfessirin farklı ilimlerden aldığı malumatı ayetin kesin bir manasıymış kesin bir malumatıymış gibi tahakkümle dayatmaması gerekir.

Zira fen ilimlerinde bir dönem kesin bilgi olarak görülen bir husus, başka dönemlerde yanlış olarak değerlendirilebiliyor. Şayet o bilgiyi sen ayetin kesin bir manasıymış gibi tahakkümle dayatırsan sonraki dönemlerdeki insanların ayete "yanlış" deme cüretine kapı aralamış olursun.

Bu duruma düşmemek için farklı ilim dallarından faydalanırken tahakküm ve dayatma ile değil yanlışlanabilir bir bakış bir yorum olarak lanse etmek gerekiyor. Eski müfessirler içinde bu yanlışa düşenler olmuş. Kendi dönemlerinin fenni malumatlarını ayetin muhkem manasıymış gibi dayattıkları için sonraki dönemlerde mahcup bir duruma düşmüşler.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...