Block title
Block content

"İlim kisvesiyle itirazları, münafıkların ellerinde bir senet olur." cümlesini izah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Kardeşlerim, çok dikkat ve ihtiyat ediniz. Sakın, sakın hocalarla münakaşa etmeyiniz. Mümkün olduğu kadar musalâhakârane davranınız. Enaniyetlerine dokunmayınız. Bid'at taraftarı da olsa ilişmeyiniz. Karşımızda dehşetli zındıka varken, mübtedi'lerle uğraşıp, onları dinsizlerin tarafına sevk etmemek gerektir. Eğer size ilişmek için gönderilmiş hocalara rastgelseniz, mümkün olduğu kadar münazaa kapısını açmayınız. İlim kisvesiyle itirazları, münafıkların ellerinde bir senet olur. İstanbul'da ihtiyar hocanın hücumu ne kadar zarar verdiğini bilirsiniz. Elden geldiği kadar Risale-i Nur lehine çevirmeye çalışınız."(1)

Bid'ate bulaşmış alim ve hocaların Risale-i Nur'a ilmi bir şekilde itiraz etmesi, Risale-i Nur düşmanı münafıkların eline bir koz bir fırsat verir. Bu yüzden Nur talebeleri o bid'at ehli kimseler ile münakaşaya girişmemeli, bütün dikkat ve mesailerini iman hizmetine tahsis etmelidirler.

Yani o münafıklar şöyle der; "Bak alim ve hocalar da Risale-i Nur'u eleştiriyor hatalı buluyor, siz neden hâlâ Risale-i Nur'u okuyup yazmaya çalışıyorsunuz." diyerek, iman hizmetinde bulunanların hizmetini sekteye uğratmaya çalışırlar. Nitekim o dönemlerde bir çok bid'at ehli hoca ve alimler bu yolda kullanılmışlar...

(1) bk. Emirdağ Lâhikası-I, 79. Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...