"İlim ve tarikattan gelen eski sermayeleriyle ona kuvvet vermek ve genişlemesine çalışmak." ile "Bazı lügatların mânâlarını söyleyerek aynen okumak daha müessir ve daha efdaldir." cümlesi zıt değil mi?

Soru Detayı

"Madem hakikat budur, Risale-i Nur dairesinin yakınında bulunan ehl-i ilim ve ehl-i tarikat ve sofî meşrep zatlar onun cereyanına girmek ve ilim ve tarikattan gelen eski sermayeleriyle ona kuvvet vermek..."(Kastamonu Lahikası, (84. Mektup) Okunan Türkçe veya Arapça bir risâlenin izahı, başka bir risâlede varsa, onu getirip okuyor. Risâle-i Nur’daki gayet ince nükteleri derk eden basîretli âlimler de der ki: Bir âlimin yüksek bir ilmi olabilir, fakat Risâle-i Nur’u cemaate okurken tafsilâta girişip eski malûmâtlarıyla açıklarsa, bu izahâtı, Risâle-i Nur’un beyân ettiği asrımızın fehmine uygun ve ihtiyacına tam cevap veren hakikatlerin anlaşılmasında ve tesirâtında ve Risâle-i Nur’un mahiyetinin derkinde bir perde olabilir. Bunun için, bâzı lûgatların mânâlarını söyleyerek aynen okumak daha müessir ve daha efdaldir.(Konferans) sorum şu: Üstadın dedikleri zübeyr abinin dediklerine zahiren zıt görünür...lütfen izah eder misiniz? Teşekkürler.

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Madem hakikat budur, Risale-i Nur dairesinin yakınında bulunan ehl-i ilim ve ehl-i tarikat ve sofî meşrep zatlar onun cereyanına girmek ve ilim ve tarikattan gelen eski sermayeleriyle ona kuvvet vermek..."(1)

"Okunan Türkçe veya Arapça bir risâlenin izahı, başka bir risâlede varsa, onu getirip okuyor. Risâle-i Nur’daki gayet ince nükteleri derk eden basîretli âlimler de der ki: Bir âlimin yüksek bir ilmi olabilir, fakat Risâle-i Nur’u cemaate okurken tafsilâta girişip eski malûmâtlarıyla açıklarsa, bu izahâtı, Risâle-i Nur’un beyân ettiği asrımızın fehmine uygun ve ihtiyacına tam cevap veren hakikatlerin anlaşılmasında ve tesirâtında ve Risâle-i Nur’un mahiyetinin derkinde bir perde olabilir. Bunun için, bâzı lûgatların mânâlarını söyleyerek aynen okumak daha müessir ve daha efdaldir."(2)

Risale-i Nur'un metnine kuvvet veren, metinle uyumlu ve metni teyit eden izahlar müspet iken metinle çelişen, metinle uyumsuz ve metinle hiç ilgisi olmayan izahlar menfi olur.

Müspet menfi demeden her türlü izaha karşı çıkmak ifrat bir yaklaşım iken, ilgisiz alakasız her türlü izaha girip Risale-i Nur'a perde olmak da tefrit bir yaklaşım olur, diye düşünüyoruz.

Yukardaki iki paragrafı da Zübeyir Ağabey menfi izaha karşı, Üstadımız da müspet izahın faydalı olacağı kanaatinde diye telif edebiliriz.

Dipnotlar:

(1) bk. Kastamonu Lahikası, 84. Mektup.
(2) bk. Sözler, Konferans.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...