Block title
Block content

İLM-İ KELAM

 
Kelam ilmi, İslam’ın iman esaslarını çeşitli yönleriyle ele alır. Mu’tezile mezhebi mensupları felsefeye fazla daldıklarından onların meşgul olduğu kelam ilmi felsefe ağırlıklıdır. Bundan dolayı İmam Şafi gibi bazı alimler kelam ilmiyle uğraşmayı uygun görmemişlerdir. Ama zamanla bu ilim, İslamın imanî meselelerini izah ve ispat eden bir mecraya girmiştir.

Risale-i Nur temelde bir tefsir olmakla beraber özellikle imanî meseleler ağırlıklı olarak ele alındığından onu, bir yönüyle, ilm-i kelam eseri olarak da görebiliriz. İmam Gazalî kendi devrinin şartları içinde kelam ilmine bir açılım kazandırdığı gibi Bediüzzaman da günümüzde benzeri bir yenilenmeyi gerçekleştirmiştir. Mesela, eski kelam kitaplarında tevhid konusunda hudus delili, devir ve teselsülün ibtali çokça yer tutarken risalelerde bunlara fazla girilmez. Anlaşılması daha kolay ve daha ikna edici deliller getirilir. Bu yapılırken kalbe de hissesi verilir. Nur derslerinde akıl-kalb birlikteliği vardır.

Paylaş
Yükleniyor...