"İlm-i tabakatü'l-arz'a" sözlüklerde jeoloji (yerbilim, arziyat) olarak karşılık veriliyor. Jeoloji tabiri yerine, jeotermi veya jeotermal tabiri daha muvafık düşmez miydi acaba?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"5078 - Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm:

"Yaktığınız ateş var ya, bu, cehennem ateşinin yetmiş cüzünden bir cüzdür!" buyurmuştu. (Yanındakiler):

'Zaten bu ateş, vallahi (âsileri cezalandırmaya ahirette) yeterliydi.' dediler. Aleyhissalâtu vesselâm:

"Cehennem ateşi öbürüne altmış dokuz kat üstün kılındı. Her bir kat'ın harareti, bunun mislindedir."(1)

Buna benzer birçok hadiste, cehennem ateşinin dünya ateşinden katbekat daha dehşetli ve hararetli olacağına işaret ediliyor. Burada rakamlara değil, ateşin şiddetine vurgu yapılıyor. Hadislerdeki cehennem azabının dehşetini, magma tabakasındaki ateşin şiddeti bir derece gösteriyor anlamındadır.

Jeoloji veya yerbilim (Türk Dil Kurumu'nun yeni bir tanımına göre: yer bilimi), dünyanın katı maddesinin, içeriğinin, yapısının, fiziksel özelliklerinin, tarihinin ve onu şekillendiren süreçlerin incelenmesini içeren bilim dalıdır. Yer bilimleri bünyesinde ele alınır.

Jeoloji geniş anlamı ile yerküresinin güneş sistemi içerisindeki durumundan, onun fiziksel ve kimyasal özelliklerine, oluşumundan bu yana geçirdiği değişikliklere, üzerinde yaşayan canlıların evrimine kadar geniş bir kapsama sahiptir. Yeryuvarlağın tarihinden, yaşam, yerkabuğunun bileşimi ile yapısal koşullardan ve yer üzerinde gelişen evrimlere hakim kuvvetlerden bahseden bilimdir.

Jeoloji, dar anlamı ile ya da çoğunlukla algılandığı biçimiyle, bütün yeryuvarlağının değil, özellikle ortalama kalınlığı 35 km olan katı yerkabuğunun bilimidir. Bu şekliyle jeoloji, yeryüzünü ve yeryüzü ile insan toplulukları ilişkisini inceleyen, coğrafyadan (jeomorfoloji) ve yerküresini tüm olarak fiziksel yöntemlerle inceleyen jeofizikten ve jeokimya ve de jeodeziden ayrılmaktadır.

Jeoloji, daha geniş bir kavram olarak duruyor. Bu yüzden "ilm-i tabakatü'l-arz"a mukabil jeoloji daha makul duruyor. Üstad'ın tabiri, genel ve kapsamlı bir tabirdir. Bu yüzden direk Jeotermi, jeotermal manasına geliyor demek kuşatıcı olmaz. Bu ilimleri, o genel kavramın, bir şubesi gibi kabul etmek, daha doğru olur.

(1) bk. Buhari, Bed'ü'l-Halk 10; Müslim, Cennet 29, (2843); Muvatta, Cehennem 1, (2, 994).

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...