"İlm-i usulde 'Mürtedin hakk-ı hayatı yoktur. Kâfir eğer zimmî olsa veya musalâha etse hakk-ı hayatı var.' diye usul-i şeriatın bir düsturudur. Hem mezheb-i Hanefiyede, ehl-i zimmeden olan bir kâfirin şehadeti makbuldür,.." İzahı nasıl?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Malûmdur ki, âlâ bir şey bozulsa, ednâ bir şeyin bozulmasından daha ziyade bozuk olur. Meselâ, nasıl ki süt ve yoğurt bozulsalar yine yenilebilir. Yağ bozulsa yenilmez, bazan zehir gibi olur. Öyle de mahlûkatın en mükerremi, belki en âlâsı olan insan, eğer bozulsa, bozuk hayvandan daha ziyade bozuk olur. Müteaffin maddelerin kokusuyla telezzüz eden haşarat gibi ve ısırmakla zehirlendirmekten lezzet alan yılanlar gibi, dalâlet bataklığındaki şerler ve habis ahlâklarla telezzüz ve iftihar eder ve zulmün zulümatındaki zararlardan ve cinayetlerden lezzet alırlar, âdeta şeytanın mahiyetine girerler."

"Evet, cinnî şeytanın vücuduna kat'î bir delili, insî şeytanın vücududur."(1)

Mürted; İslam dininden çıkmış kişiye denir. İslam dini ise; dinlerin en yükseği ve en mükemmelidir. Dinlerin en yükseğini ve mükemmelini terk eden adam, artık başka dinleri ve kanunları tanımaz ve onların terbiyesine girmez. Böyle olunca mürted, tam bir kuralsızlık ve anarşistlik içine düşer. Bu da toplum için büyük bir risk teşkil eder. Nasıl kangren olan aza, vücudun bütününe zarar vermemesi için kesilip atılır ise, böyle anarşist ve kuralsız mürted de, toplumun bünyesine zarar vermemesi için idam edilip temizlenir.

Üstad'ın yukarda vermiş olduğu örnekteki gibi; süt ve yoğurt bozulsa yine yenip kullanılabilir, ama sütün en mükemmel kısmı olan yağ bozulsa, ondan yeni bir ürün çıkmaz, zira ondan daha üstün bir ürün olmadığı için başka ürün olmaya kabiliyeti kalmıyor.

İşte Müslüman da insanlığı ve ahlakı en kamil olan İslam dininden öğrendiği ve onunla terbiye olduğu için, artık bu daireden çıktığı zaman ruhuna kemalat kazandıracak başka bir nokta, başka bir sistem kalmıyor, bu yüzden tam bir inkar ve anarşiye kayıyor, böyle zararlı bir haşerenin de hakk-ı hayatı kalmasa gerek. İşte bu yüzden, bütün mezheplerde "Mürtedin hakk-ı hayatı yoktur." diye hüküm verilmiş.

Günahkar bir Müslüman'da da aynı mana hükmediyor. Günah belki insanı küfre sokmuyor; ama içinde küfrün mahiyetine benzeyen bir ihanet ve bozulma söz konusudur. Bu yüzden fıskın içinde yoğrulmuş bir adam, Müslüman da olsa emniyet ve güveni kaybediyor. Bozuk tereyağ, hiçbir zaman süt ve yoğurttan iyi olamaz. Günahkar bir Müslüman, makam olarak belki ehlikitap olan kafirin üstündedir; ama günahlardan gelen bozukluğu noktasından emniyet açısından onun altında oluyor. Burada mukayese iman ve küfür değil, ahlaki sıfatlardır. Mesela; yalan söyleyen bir Müslüman, yalan söylemeyen bir Hristiyandan, o noktada üstün değildir.

(1) bk. Lem'alar, On Üçüncü Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

hil_mev
islam dininden çıkıp isevi olduğunu iddia eden insanlar hakkında ne düşünüyorsunuz?ciddi manada mı yoksa kendilerini veçevrelerindekileri kandırmak için mi böyle söylüyorlar?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (editor)
Bunu ancak Allah bilir, bizler bilemeyiz.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...