"İlmî bir kalıb-ı mânevî ile kudret-i ezeliye o sureti, o şekli biçip giydiriyor." Bu işin maddi boyutu DNA'dır. Bunun keşfi ise Üstad’ın son dönemlerine denk geliyor, bundan dolayı mı sadece manevi boyutu ele alınmış?

Soru Detayı

26. Söz/ Kader risalesi/ Üçüncü mebhasta; canlıların şekillerinin belli bir ölçüye kadar gelip durmasının esbabı, kalıb-ı manevi olarak değerlendirilmiş. Esbab dairesinde bu vazife DNA'nındır. Sanki hiç bir sebep perdesi olmadan, DNA dahi olmadan manevi bir kalıpla bu teşekkülat oluyor gibi beyan edilmiş. DNA'ın keşfi üstadın son zamanlarında olduğundan bu nokta nazara alınmamış mıdır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kalıb-ı manevi ile DNA birbiri ile çelişmiyor. Kalıb-ı manevi işin kader boyutuna işaret ederken, DNA ise işin âdetullah ya da yaratılış kanunlarına işaret ediyor. Yani kalıb-ı manevi DNA kuralının manevi yazlımı ve komutu niteliğindedir; ruh ile ceset gibi, ruh kalıb-ı manevi olurken, ceset ise bu kalıba uygun bir görünüm oluyor.

Her manevi kalıbın sebepler dairesinde bir iz düşümü bir yansıması bir tezahürü vardır. Ve insanlar bu iz düşümü ve yansımaya göre hayatlarını devam ettirirler. Bilim de bu iz düşüm ve yansıma üzerine kurulur.

"Suyun kaldırma kuvveti" denildiğinde, bunun bir maddi iz düşümü bir de manevi emir boyutu vardır. Materyalist felsefe sadece maddi yansıma ve iz düşümü kısmına odaklandığı için, işin manevi boyutunu inkar ediyor. Üstadımız da bu yanlışı düzeltmek adına "Madde ve suret, yaratma açısından bir perdedir, bir bahanedir, asıl yaratan ilahi irade ve emirdir." anlamına vurgu yapıyor, yoksa işin maddi sebep boyutunu inkar etmiyor.

"Gemiyi su üzerinde yüzdüren ilahi irade ve kudret" dediğimde, suyun kaldırma prensibini inkar etmiş olmuyorum; sadece bu prensibin altında duran asıl gücü göstermiş oluyorum.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...