"İlmî bir kalıb-ı mânevî ile kudret-i ezeliye o sureti, o şekli biçip giydiriyor." Bu işin maddî boyutu DNA'dır. Bunun keşfi ise Üstad’ın son dönemlerine denk geliyor, bundan dolayı mı sadece manevî boyutu ele alınmış?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kalıb-ı manevî ile DNA birbiri ile çelişmiyor. Kalıb-ı manevî işin kader cihetine işaret ederken, DNA ise işin âdetullah kanunlarına işaret ediyor. Yani kalıb-ı manevî DNA’nın manevî yazılımıdır. Ruh ile ceset gibi.

Her manevî kalıbın sebepler dairesinde bir tezahürü vardır. Her varlık hayatını ona göre devam ettirirler. Bilim de bunun üzerine kurulur.

"Suyun kaldırma kuvveti" denildiğinde, bunun bir maddî ciheti bir de manevî emir boyutu vardır. Materyalist felsefe sadece işin madde kısmına odaklandığı için, işin manevî cihetini düşünmüyor ya da inkâr ediyor. Üstadımız da bu yanlış düşünceyi; "Madde ve suret, yaratma açısından bir perdedir, bir bahanedir, asıl yaratan ilahi irade ve emirdir" şeklinde dile getiriyor; yoksa işin maddî sebep cihetini inkâr etmiyor.

"Gemiyi su üzerinde yüzdüren ilahi irade ve kudret" dediğimizde, suyun kaldırma kuvvetini inkâr etmiş olmuyoruz; onun arkasında hükmeden Allah’ın varlığını ifade etmiş oluyoruz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...