"İmam-ı Ali’nin (r.a.) hicretten otuz sene sonra Kûfe’de yazdığı bu Ercüze’deki dokuz defa altmış, otuza ilâve edilse beş yüz yetmiş oluyor ki, Cengiz’in ve Hülâgu’nun hücum ve tahribat zamanıdır." Üstad'ın bu hesabını nasıl anlayabiliriz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

- Cengiz, Moğol imparatorluğunun kurucusudur. 1206-1227 arasında hüküm sürmüştür. Hülagü, Cengiz’in torunu ve İlhanlı Devleti'nin kurucusu ve ilk hükümdarıdır. İlhanlı Devleti, Moğol Devletine bağlı bir yavru devlet gibidir. Bu sebeple, Cengiz gibi Hülagü de bir Moğol hanıdır. Hakkındaki bilgilerin önemli bir kısmı çelişkilidir.

- Bununla beraber, Cengiz-Hülagü fitnesi, 1206’da başlamışsa, Üstad'ın ifadesinden hareketle, bunu daha öncesine götürmek gerekir. Çünkü, Miladi 1192 ile 1258 tarihi arasında 66 yıl var. Öyle anlaşılıyor ki, Cengiz hükümdar olmadan önce de Moğollar tarafından İslam âlemine yönelik bazı fitneleri olmuştur. O yıllar da bu fitnenin bir parçası ve bir ön mukaddimesi olduğu için, asıl ve en meşhur olan Cengiz-Hülagü fitnesi konseptine dahil edilmiştir.

- Bu açıdan bakıldığı zaman denilebilir ki, hicri 570 yılı Cengiz-Hülagü fitnesinin başlangıcıdır. O tarihten itibaren Abbasi İslam Devletini yıkma çabaları olmuş ve nihayet Hülagü 656’de onu yıkmıştır.

Üstad genellikle deccaliyet faaliyetini komitelerce yürütüldüğünü belirtir. Onun için Abbasi Devletini yıkan Hülagü’yü değil, “Cengiz-Hülagü” ifadesiyle bir komiteye işaret eder. “...beş yüz yetmiş oluyor ki, Cengiz’in ve Hülâgu’nun hücum ve tahribat zamanıdır.” ifadesi bu sürece işaret etmektedir. Nitekim, bu son asırdaki deccaliyeti anlatırken de “Süfyan ve deccal” olarak bir komiteye işaret eder.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

oğuzhangözüpek

Cengiz ve Hülagü fitnesi diye İslam Tarihine geçen büyük tahribat sadece Cengiz-Hülagü ve İslam eksenli değildir.Müslümanlarla temas eden kısmı önce Cengiz(Temuçin) Hanla sonra daTorunu Hülagü ile devam etmiştir.Bu Yüzden İslam Tarihi bu şekilde zikreder.Doğu Avrupa Bölgesini Önce oğlu Cuci sonra Sabutay Noyan, Anadoluyu Baycu Noyan,Çini Önce Cengiz sonra oğlu Tuluy Han yakıp yıkmıştı.Tahribat O zamanki bilinen Dünyanın neredeyse yarısını içine almıştır.Umumi bir felaket diyebiliriz.O zamanı ve sonraki dönemleri etkileyen en büyük tahribat İslam Coğrafyasındave Çin coğrafyasında yaşanmıştır.Editörün verdiği tarih M119o lı yıllar Temuçin'in Moğol kabilelerini birleştirme çabalarının ilk dönemidir.Yani Zehirli tohumun toprağa düştüğü yıllardır.Bu tarihlerde İslam Dünyasıyla doğrudan temas yoktur.Üstadın Hicretten Otuz yıl sonra diye verdiği tarih bana garip geldi.Bu tarihte Hz.Alinin R.A Küfe ye gitmesi belki bir ziyaret veya bir ticaret sebebiyle olabilir.Yani kalıcı değildir. İmamı Alinin kalıcı olarak Küfe şehrine gitmesi M 656 yılında, Halife seçildikten sonradır. Otuz Yıl Diye verilen zaman diliminin Kırk Yıl olma ihtimali daha yüksektir. Cemel Vakası,Sıffin Savaşı ve Nahrevan(Haricilerle) Savaşından sonra İmamı Ali Küfeye çekilmiş yaklaşık üç yılını ciddi bir mücadele-savaş yapmadan geçirmiştir.Hem Eski vakaları anlatan kitaplarda olayın kendisine verilen hassasiyetin takvim, zaman ve rakamlara pek verilmediğini defalarca tecrübeyle biliyorum.Üstadın ra otuz diye verdiği sürenin nakiller esnasında otuz dokuzun veya otuz-kırk ın kısaltılarak otuz olarak yazılma ihtimali yüksektir. Üstad da ra o şekilde nakletmiş olabilir.
Hicri 39 veya 40 ,miladi 38-39 yıla dek gelmektedir.Üstadın Karn 40 değil 60 hesap edilirse sözünü Resulullahın asm ve Üç Halifenin Yaşı olan m 61/h63 olarak somutlaştırırsak 9x63=567 yapar.Bunu İmamı Alinin kasideyi yazdığı tarih 660+567=1227 yapar ki bu Cengiz'in ölüm tarihidir.Veya 622+38+567=1227 bulunur.Diğer taraftan bu kadar uzun süreli zaman dilimleri için çoğunlukla genel tabir kullanılır.Dokuz KARN yaklaşık ALTI ASIR ederki bu da 622+600=1222 . 1218-1225 arası Cengizin, bütün Maveraünnehir,Afganistan ve Harzem ülkelerini yakıp yıktığı tarihlerdir. Hülagü ise bundan 33 yıl sonra Bağdat ve Çevresini harap etmiştir.Her neyse.. Bu tarihi vakalar İslam Dünyasına İbretlik vakalardır ve iyi tahlil edilmesi gerekir. Gaybı Ancak Allah cc Bilir. Selam ve Dua ile.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...