Block title
Block content

"İmam-ı Ömer (r.a.), İmam-ı Ali (r.a.) ve Salâhaddin-i Eyyubî â’sârı bu müddeâya delil-i alenîdir." cümlesini izah edip, konu hakkında bilgi verir misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Asr-ı Saadet olan sadr-ı evvelin hürriyet ve adalet ve müsâvâtı, bâhusus o zamanda delil-i kat’îdir ki, şeriat-ı garrâ müsâvâtı ve adaleti ve hakikî hürriyeti cemî revabıt ve levâzımâtıyla câmidir. İmam-ı Ömer (r.a.), İmam-ı Ali (r.a.) ve Salâhaddin-i Eyyubî â’sârı bu müddeâya delil-i alenîdir..."(1)

Hz. Ömer (ra)'in dönemi her açıdan şahane ve kamil bir dönemdir. İslam’ın bütün kurumları ve devletleşmesi nerde ise bu dönemde olmuştur. Adalet, hukukun üstünlüğü, devlet teşkilatlanması, eşitlik ve paylaşım bu dönemde zirveye çıkmıştır. Tarih ve siyer kitaplarını tetkik ederseniz daha tatmin edici olur kanaatindeyiz.

İmam Ali (ra)'in döneminde sosyal çalkantı ve karışıklıklar hat safhaya  ulaşmasına rağmen, İmam Ali (ra) Kur’an’ın adalet ve ölçülerinden zerre kadar ödün ve taviz vermemesi takdire şayan bir yöneticilik anlayışıdır. Öyle ki bir hakkın zayi olmaması adına savaşmaktan bile çekinmemiştir.

Selahaddin Eyyubi Hazretlerinin İslam birliğini ve adaletini sağlayıp Kudüs’ü küffarın elinden yeniden alması ve mahkemede eşitliğe dikkat etmesi bunlardan bazılarıdır. Selahaddin Eyyûbi İslâmiyet’in gerçek manada eşitliği, adaleti ve hakikî hürriyeti sağladığını, icraatlarıyla ve kurduğu adil mahkemelerle bütün dosta düşmana gösterdi. İftihar kaynağımız olan Salahaddin-i Eyyûbî’nin miskin bir Hristiyan ile birlikte hâkim karşısına çıkması buna en güzel örnektir.

(1) bk. Divan-ı Harb-i Örfi, Hürriyete Hitap.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...