İmam-ı Rabbani Hazretlerinin "Mirza Bediüzzaman'a Mektubu" hakkında bilgi verir misiniz? Mirza Bediüzzaman'a adlı mektubun Üstad'ımıza ait olmadığını iddia edenlere nasıl cevap verebiliriz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üstadımız, ordaki bir tevafukata dikkat çekiyor. Hem Abdukadir Geylani ve hem de İmam Rabbani Hazretlerinin kitaplarından tefeül yapyor.

İmam Rabbani Hazretlerinin Mektubat'ında tefeül yapılan yerde iki kez Bediüzzaman ismi zikrediliyor. Bu bir tevafuktur. "Mirza Bediüzzaman" diye geçmesi ise, bu tevafuku daha da güçlendirmektedir. Çünkü Üstadımızın babasının adı Mirza'dır. İşte bu tevafuk hatırına Üstadımız, o mektupları kendine hitap ediyor gibi kabul ediyor. Bu tevafukun bir diğer tarafı da o zaman Bediüzzaman ismiyle bilinen bir kimsenin olmamasıdır.

Bütün bu tavafukları topladığımızda akla şöyle bir şey geliyor: "Acaba İmam Rabbani durbin nazarıyla, kendisinden sonra gelecek bir zatı dikkate alarak bu mektubu yazmış olamaz mı? İmam Rabbani Hazretleri'nin bir keramati olamaz mı?" Böyle bir yorumun ne gibi bir sakıncası olabilir ki tenkide tabi tutulsun.

"Başkasına hitap ediyor..." diyenlerin de yorumlarını hoş karşılamak lazımdır. Zira bu bir kanaat meselesidir. Kimse kimseyi kanaatinden dolayı yargılamamak icab eder.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Ziyaretçi (doğrulanmadı)
ŞU İDDAYI OKURMUSUNUZ BU MEKTUBLA İLGİLİ AYRICA ŞU İDDA ORTAYA ATILIYOR Geçen yüzyılda yaşamış ve lakab olarak kendisine "Bediüzzaman" unvanı verilmiş olan Zat-ı Şerif'in herşeyinde bir keramet arayan bazı muhibleri tarih bilgisizlikleri ile çamura batıyorlar. Bir de bu cehaletlerine İmam-i Rabbani ve şaheseri Mektubatı karıştırmasalar ; hiç ,ama hiç umurum değil. Gelelim ; Mirza Bediüzzaman'a : Bu kişi Orta Asya'dan (Türkistan'dan Hindistan'a uzaranarak oraları fetheden Timur Hanedanı devamı BABUR ŞAH hanedanından silik nitelikte bir hükümdardır. İmamı Rabbani döneminde yasadığı için bazı meselelerde O'nun desteğini almak kasdıyle mektublar ; armağanlar göndererek iltifat almak istemiştir. Bu zat ile tarihi belge niteliğindeki bilgiler bu hanedanın yıldız ismi BABUR ŞAH'ın BABURNAME adlı bizzat kaleme aldığı hatıratında bol miktarda vardır.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (editor)

Herhangi bir eserden istifade etmenin en müessir yolu, kendi nefsine hitap ediyor gibi okumaktır. Kur'anın her bir ayetinin bir sebebi nüzulu vardır. Ancak sadece o olay için nazil olmamştır. Herkes, bu ayet, bana hitap ediyor, deyip okuması lazımdır ki, istifade edebilsin.
Nefsini ıslah etmek için herhangi bir sözü kendisine hitap ediyor gibi okumanın ne gibi bir sakıncası olabilir. İmam Rabbani Hazretlerinin zamanında, Bediüzzaman adında başka zatların olup olmaması, Üstadımızın bu dersi nefsine hitap ediyor gibi okumasına bir engel teşkil etmez. Herkes, her eseri tefe'ül ederek kendisine bir ders çıkarabilir. Hiç kimse "Neden böyle bir ders çıkardın." diyemez, derse haddini aşmış olur.
Kaldı ki, bu ifadelerden, Üstad için keramet olabilecek bir durum da söz konusu değildir. Bir eserden veya bir zattan ders aldım, faydalandım demek, bir tevazünün ifadesidir. 
Diğer taraftan, keramet'ten, kendini nazara vermekten, şiddetle kaçan ve hatta gelen ziyaretçileri bile, nazik bir üslupla geri çeviren bir Üstad için, "Bu ifadelerle kendisine bir hisse çıkarıyor, kendini nazara veriyor." yorumunu çıkarmak, tam bir art niyetin ifadesidir.
İlgili yorumda geçen, "Zat-ı Şerif'in herşeyinde bir keramet arayan bazı muhibleri tarih bilgisizlikleri ile çamura batıyorlar." ifadelerinde bir kin ve nefretin feveran ettiğini anlamamak mümkün değildir.
Üstad'a bu çeşit tenkitler ve tahkirler yapıldığında, şu cevabı verirdi;
"Eğer onun tahkiri ve beyan ettiği kusurlar şahsıma ve nefsime ait ise, Allah ondan razı olsun ki, benim nefsimin ayıplarını söyler. Eğer doğru söylemişse, beni nefsimin terbiyesine sevk eder ve gururdan beni kurtarmaya yardımdır. Eğer yalan söylemişse, beni riyadan ve riyanın esası olan şöhret-i kâzibeden kurtarmaya yardımdır. Evet, ben nefsimle musalâha etmemişim. Çünkü terbiye etmemişim. Benim boynumda veya koynumda bir akrep bulunduğunu biri söylese veya gösterse, ondan darılmak değil, belki memnun olmak lâzım gelir.
"Eğer o adamın tahkiratı, benim imana ve Kur'ân'a hizmetkârlığım sıfatıma ait ise, o bana ait değil. O adamı, beni istihdam eden Sahib-i Kur'ân'a havale ediyorum. O Azîzdir, Hakîmdir."
(1)
(1) bk. Mektubat, On Altıncı Mektup.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
sahinsagli
Büyük zatlar keramet göstermekten haya ederler ve gösterdikleri kerameti de gizleyebildikleri ölçüde gizlerler. Bu yüzden bazı hadiseleri anlamak için detaylı bir şekilde incelemek gerekir. Bu hadiseyide detaylı bir şekilde inceleyince anlıyoruz ki İmam-ı Rabbani Hazretleri, asırlar önce Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerine bir mektup yazarak keramet göstermiştir. Lakin kerametlerini ve büyüklüklerini gizlemek için ve bu tür hadiseleri anlayamayan insanları iftira günahından muhafaza etmek için hem İmam-ı Rabbani Hazretleri hem de Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri bu konuyu yeterince açıklamamışlardır. Bu konunun ayrıntısını inceleyince olay tartışmaya mahal vermeyecek bir şekilde anlaşılmaktadır. İmam-ı Rabbani Hazretlerinin iki mektup yazdığı iddia edilen Mirza Bediüzzaman 1517 yılında vebadan ölmüştür. Oysa İmam-ı Rabbani Hazretleri 1563 yılında Hindistan'ın Serhend (Sihrind) şehrinde doğmuştur. Anlayana sivrisinek saz anlamayana davul zurna az.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...