"İmam-ı Şâfiî, mürsel ve zayıf hadîsleri ahkâm-ı şer'iyede hüküm çıkarmak için hüccet tutmuyor. Yoksa … hakikatli hadîsleri ahkâmda değil, fezâil-i a'mâlde ve hâdisât-ı İslâmiyede hüccetlerini ve delâletlerini kabul etmiştir." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Hata 77: Bunların zayıf ve muztarip olduğunda ittifak vardır. İmam-ı Şâfiî değil mevzuu, mürseli de kabul etmediği halde, Said Şâfiî iken bunları kavl etmesinin hikmeti anlaşılamamıştır."

"Cevap: İttifak olmadığına bin seneden beri ehl-i hadîs ve ümmetçe bu hakikatın devamı kat'î bir delildir. Bu da hatâ içinde bir hatâdır. Hem İmam-ı Şâfiî mürsel ve zayıf hadîsleri ahkâm-ı şer'iyede hüküm çıkarmak için hüccet tutmuyor. Yoksa -hâşâ- ümmetçe kabul edilen hakikatli hadîsleri ahkâmda değil, fezâil-i a'mâlde ve hâdisât-ı İslâmiyede hüccetlerini ve delâletlerini kabul etmiştir."(1)

Senedi zayıf olan hadisleri şeri hükümlerden fetva çıkarma noktasından delil olarak kabul etmemek, o hadisleri külliyen inkâr etme anlamı taşımıyor. İmam-ı Şafi Hazretleri şeriata ait meselelerde senedi zayıf olan hadisleri kullanmıyor.

Ama gerek İmam-ı Şafi Hazretleri olsun gerek diğer İslam âlimleri olsun, senedi zayıf bu hadisleri amele ve fazilete teşvik etme ya da geleceğe dair hadiselerde kullanmakta bir beis görmemişler.

Mehdi ve ahir zamanla ile ilgili hadislerin senedinin zayıf olması, bu hadisleri bütünü ile güvensiz yapmaz. Bu hadisler sadece şeri hükümlerin tesisinde kullanılmazlar. Nitekim kelam âlimleri senedi ahad olan hadisleri itikatta delil olarak kabul etmezler, ama bu hadisleri amele teşvik konusunda da kabul ederler.

Kısaca İmam Şafi Hazretleri mürsel / senedinde râvî atlanmış olan hadislerin hadis oluşunu inkâr etmiyor, sadece şeri hükümlerde yetersiz olduğunu beyan ediyor.

(1) bk. Şualar, On Dördüncü Şua, Hata-Savab Cetveli.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...