İmamı Mübin ve Kitabı Mübin açısından, her şeyin vücudundan evvel yazıldığını ispat eden paragrafı açabilir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"... Evet bir çekirdekte, hem bedihî olarak, irade ve evamir-i tekviniyenin ünvanı olan 'Kitab-ı Mübin'den haber veren ve işaret eden; hem nazarî olarak emir ve ilm-i İlahînin bir ünvanı olan 'İmam-ı Mübin'den haber veren ve remzeden iki kader tecellisi var:

"Bedihî kader ise, o çekirdeğin tazammun ettiği ağacın, maddî keyfiyat ve vaziyetleri ve heyetleridir ki, sonra göz ile görünecek."

"Nazarî ise, o çekirdekte, ondan halkolunacak ağacın müddet-i hayatındaki geçireceği tavırlar, vaziyetler, şekiller, hareketler, tesbihatlardır ki, tarihçe-i hayat namıyla tabir edilen vakitbevakit değişen tavırlar, vaziyetler, şekiller, fiiller; o ağacın dalları, yaprakları gibi intizamlı birer kaderî mikdarı vardır."

"Madem en âdi ve basit eşyada böyle kaderin tecellisi var. Elbette umum eşyanın vücudundan evvel yazılı olduğunu ifade eder ve az bir dikkatle anlaşılır."(1)

Kitab-ı Mübin, bir, kudret defteridir. İki, her şeyin zahirine bakar. Üç, bir yazboz tahtasıdır, yani değişkendir.

İmam-ı Mübin ise, bir, ilim defteridir. İki, her şeyin aslına, esasına bakar. Üç, sabittir, değişmeyen bir yazıdır.

Şimdi bir ağacın çekirdekten çıkıp ta kıyamete kadar onun zahiren görünen şekli, nesli, özelliği, ondan çıkan yapraklar, dallar, meyveler vs. gibi ağaçla ilgili zahiri bütün gözle görülen haller ve tavırlar Kitab-ı Mübinden haber verir. Yani maddi bir plan, maddi bir proje gibi görünen her şey Kitab-ı Mübin'dir. Bütün bu zahiri hallerin ve tavırların menbaı, kaynağı olan bir ilmi program, yazı veya yazılım vardır ki, bu da nazari olup yani mahiyeti bilinmeyen müşahede edilemeyen fakat varlığı da inkar edilemeyip yüzde yüz kabul edilen bir manevi plan, program ve kader vardır ki, bu da İmam-ı Mübin'dir.

İmam-ı Mübinde o ağacın maddi keyfiyatlarının manevi ilmi planları olduğu gibi, manevi keyfiyatlarının da planları, programları nazari olarak mevcuttur. Yani o ağacın başından geçecek bütün haller ve teknolojiye hizmet edecek alanlar başlarındaki meleklerin tesbihatı onların maddi manevi gaye ve amaçları dahi bu manevi kaderde mevcuttur. Çünkü çekirdeklerden, tohumlardan, nutfelerden ve yumurtalardan çıkan eserler ve sanat harikaları ve mükemmel mahlukatın maddi ve manevi faydaları, semereleri, menfaatleri ve neticeleri her iki plandan ve kaderden haber verdiği gibi, bunların vücudundan evvel de bu tespitlerin ve yazılımların olduğunu ispat etmektedir.

(1) bk. Sözler, Yirmi Altıncı Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...