"İman, duayı bir vesile-i kat'iye olarak iktiza ettiği ve fıtrat-ı insaniye onu şiddetle istediği gibi, Cenâb-ı Hak dahi, 'Duanız olmazsa ne ehemmiyetiniz var?' ferman ediyor..." Bu ifadeleri izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İman, duayı bir vesile-i kat'iye olarak iktiza ettiği ve fıtrat-ı insaniye onu şiddetle istediği gibi, Cenâb-ı Hak dahi, 'Duanız olmazsa ne ehemmiyetiniz var?' meâlinde, قُلْ مَا يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّى لَوْلاَ دُعَاۤؤُكُمْ ferman ediyor. Hem اُدْعُونِىۤ اَسْتَجِبْ لَكُم emrediyor..."(1)

İman, dua etmeyi kati bir vesile olarak gerektiriyor. Yani bir Mümin için dua etmek ve dua vesilesini kullanarak Allah’tan bir şeyler talep etmek kesin ve gerekli bir kulluk vazifesidir. Mümin bu noktadan dolayı duayı terk edemez. Üstad bu manayı teyid edip kuvvetlendirmek için ayetleri gösteriyor.

Dua etmeyi sadece iman değil, insanın fıtrat ve mizacı da şiddetli bir şekilde talep ediyor. İnsan fıtraten zayıf ve aciz yaratıldığı ve aynı zamanda her şeye muhtaç bir şekilde donatıldığı için, dua insanın en önemli bir silahı ve en mühim bir talep aracıdır.

Bütün insanlar vicdanen duaya muhtaç olduğunu itiraf ederler. Bu sebeple insan sıkıştığında ya da bir musibete maruz kaldığı zaman çaresizliğin verdiği sevkle, sığınacak ve yardım talep edecek bir noktayı arar. Bazen bu noktayı yanlışlıkla batıl ilahlarda arar. İnsanlığın inanmak ve belli vasıtalar ile ibadet etmek ihtiyacı buradan kaynaklanıyor. Tarihteki tapınma ritüelleri buna en somut bir delildir.

Pagan kültüründe putlara kesilen kurbanlar ve bir takım vesileler ile putlardan istenen şeyler, insanın fıtraten duaya şiddetli bir ihtiyaç duyduğunu gösterir. İnanma ve inandığı değere sığınmak insan fıtratının bir gereğidir. Zira insan yaratılış itibarı ile böyle programlanmıştır.

(1) bk. Sözler, Yirmi Üçüncü Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...