Block title
Block content

"İman hakikati öyle bir çekirdektir ki, eğer tecessüm etse, bir Cennet-i hususiye ondan çıkar, o çekirdeğin şecere-i Tubası olur." Bunu biraz açıklar mısınız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kainata ve içindekilere iman nazarı ile bakılırsa, her şey saadet ve huzur kaynağı; küfür nazarı ile bakılırsa, her şey karanlık ve azap kaynağıdır. Mümin iman gözlüğü ile kainata ve olaylara baktığından, her şeyde bir huzur ve saadet bulurken, kafir ise küfür gözlüğü ile kainata ve olaylara baktığı için, o da her şeyde bir acı ve azap görüyor.

Denebilir ki, iman dünyada mümine küçük bir cennet hayatı, küfür ise kafire küçük bir cehennem hayatı yaşatıyor. İman her şeyi dost yaparken, küfür her şeyi düşman yapıyor.

İman nurlu ve ışıklı bir gözlük olduğu için, bu gözlük ile kainata bakıldığında her şeyin içyüzünü ve hakikatini gösteriyor. Küfür ise karanlıklı ve zulümatlı bir gözlük olup, her şeyi çirkin ve kötü gösteriyor. İşte bu cümlenin esas noktası bu manaya işaret ediyor.

Mesela kafir, ölümü yokluk ve hiçlik görürken, mümin ebedi saadetin başlangıcı ve girişi olarak görüyor. Müminin bu inancı ona manevi bir cennet hali ve lezzeti veriyor. Yani cennet küçültülse iman olur, iman büyütülse cennete dönüşür, formülü ile bu meseleyi izah edebiliriz.  Aynısı küfür ile cehennem arasında da mevcuttur. Yani küfür küçük bir cehennem iken, cehennem ise küfrün tecessüm etmiş büyütülmüş azaplı bir halidir diyebiliriz.

Allah bu dünyada imanın içine cennete işaret eden manevi hazları ve huzuru derc etmiş iken, küfrün içine de cehenneme işaret eden elem ve azapları derç etmiştir.

Diğer bir husus ise, cennetin beka aleminde  imanın bir neticesi ve hediyesi olmasıdır. Yani bu dünyada iman eden kişi, beka aleminde cenneti elde eder. Bu yönü ile iman bir çekirdek, cennet ise bu çekirdekten çıkan bir ağaç gibidir. İman çekirdeğini eline alamayan cenneti göremez. İman ile cennet arasında böyle zaruri bir bağ da vardır. Durum küfür ve cehennem için de aynıdır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: Üçüncü Mes'ele | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 4176 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...