Block title
Block content

"İman hem nurdur, hem kuvvettir." ifadesinde; imanın kuvvet olmasını anlaşılıyor da nur olmasını nasıl anlayabiliriz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Nur" burada aydınlanma, şuura erişme ve her şeyin hakikatini ve içyüzünü anlamak ve idrak etmek anlamında kullanılıyor. Evet,  iman öyle bir nur ve ışıktır ki kainattaki bütün hadise ve olayların içyüzünü ve hakikatini çözümlüyor ve aydınlığa kavuşturuyor.

Bir müzede spot lambaları nasıl antika sanatların görülmesi ve zevk edilmesine vesile oluyor ise, iman da bir spot lambası gibi kainat müzesinde sergilenen İlahi sanatların anlaşılmasına ve tefekkür edilmesine vesile oluyor. İman nuru olmadan kainatta sergilenen sanatları anlayıp İlahi isimleri görüp Allah’a yönelerek ibadet etmek mümkün değildir. Bunun en büyük ispatı dinsiz bilim adamlarının kainatı mana-yı ismi ciheti ile çok iyi bilmelerine rağmen, kainatın arkasında tecelli eden isimleri görememeleri ve her şeyi ya tesadüfe ya da tabiata havale etmeleridir.

Demek göz eşyayı görürken, kalp de iman nuru ile eşya arkasında tecelli eden isimleri görmesi gerekiyor. Gözün tek başına eşyaya bakması yetmiyor, bir de imanın nur ve ışığı gerekiyor.

Mesela, göz kabre baktığında, insan bedenini yiyip bitiren iki metrelik bir yokluk çukuru olarak görür. İmanın nuru ile bakıldığında kabir ebedi saadetin başlangıcı ve kapısı olarak görülür. Yani iman nuru kabrin arkasını gösteren bir manevi röntgen ışığı gibidir.

* * *
İbadet bir yük, iman ise bu yükü kaldıracak bir güç ve kuvvettir. İman ne kadar güçlü ve kuvvetli olur ise, ibadet ve takva da o kadar sağlam ve güçlü olur. Bu yüzden kalbin feyizlenmesi, ruhun gıdalanması, sağlam ve güçlü bir imana bakar. İmanın kuvvet olmasını bu noktada anlayabiliriz.

İmanın nur ve ışık olması ise; her şeyin ve her hadisenin arkasında Allah’ın isim ve sıfatlarını görüp, her olayın gerçek ve İlahi cephesini okuyabilmek anlamındadır. Mesela; insan için, ölüm en büyük bir olaydır. Ölüme imanın nuru ve ışığı ile bakarsak, ölüm bir yokluk ve hiçlik değil, ebedi bir alemin başlangıcı ve bir geçiş noktasıdır. Küfrün karanlıklı bakışı ile bakarsak, ölüm insanı sevdiklerinden ebedi olarak ayırıp hiçlik ve yokluk kuyusuna atan dehşetli ve azaplı bir hadisedir.

İşte imanın bu nurlu bakışı, her olayın gerçek ve aydınlık yüzünü gösteriyor. İmanın nur olması bu manayadır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: Birinci Mebhas, Üçüncü Nokta | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 1842 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...