"İman", "izan", "ikan" kavramları hakkında bilgi verir misiniz? Aralarında ne gibi farklar vardır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İman: Bir şeyi kalp ile tasdik, dil ile ikrar etmek demektir. Artık bu aşamada fikirler ve düşünceler, sadece düşünce ve fikir olarak değil, inanç meselesi haline gelmiştir. Bu inancın da çok mertebe ve makamları vardır. Düşünce fabrikasının mahsul ve ürün verme merhalesi de denilebilir.

İz’an: Basiret, anlayış ve teslim olup itaat etmek manalarına geliyor. Bir şeyin hakkaniyetine ve doğruluğuna kalp ve akıl ile beraber karar vermek demektir. Bazen kalp bilir akıl bilemez, akıl bilir kalp karar veremez. İz’an da ise hem akıl hem de kalp şuur ve idrak içindedir.

İz'an, bir şeyin şuurunda olmak ve onu külli ve ihata ile idrak etmek anlamına da gelir. Neticesi de imtisaldir. Yani, her şeyini etraflıca anladığı ve kabul ettiği şeye şuurlu bir şekilde uymak ve itaat etmektir.

İkan: Bir şeyin ilmi açıdan kesinlik kazanmasıdır. İtikat ise kalben o şeyi onaylamak demektir. Bir şey ilmi açıdan kesinlik kazansa bile, insan o şeye inanmayabilir. İnanmayışının sebepleri çok farklı olabilir, bazen inat, bazen taassup, bazen kibir ve haset ve hakeza.

Mesela, Mekke müşrikleri Hazreti Peygamber (asv)'in her haline ve durumuna vakıf idiler, adeta öz evlatları gibi onu tanıyorlardı, onun hakkaniyetine binlerce kati ve kesin delillerle yakin kazanmışlardı, ama onlar inat ve kibirlerinden dolayı iman etmediler.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

ahmety114
Allah razı olsun abilerim.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...