Block title
Block content

"İmanınızın kurtulmasına ve saadet-i ebediyenize hizmet ediyorum. Demek hizmetim hâlis, lillâh için olmamış ki, aksülâmel oluyor; siz, ona mukabil her fırsatta beni incitiyorsunuz." ifadesini izah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Hey bedbahtlar! Ben size ne yaptım ve ne yapıyorum? İmanınızın kurtulmasına ve saadet-i ebediyenize hizmet ediyorum. Demek hizmetim hâlis, lillâh için olmamış ki, aksülâmel oluyor; siz, ona mukabil her fırsatta beni incitiyorsunuz. Elbette mahkeme-i kübrâda sizinle görüşeceğiz."(1) 

Bu paragrafta iki cihet bulunuyor. Birisi, münafık ve kâfirler Üstad Hazretlerine, iman hizmetinden dolayı eziyet edip zulmediyorlar. Halbuki Üstad Hazretleri onları imana ve cennete davet ediyor, ama onlar bu büyük iyiliğe karşı kin ve düşmanlık ile mukabele ediyorlar. Üstad Hazretleri onların bu davranışına karşı "Mahşerde hesaplaşırız." diyor. Buraya kadarı adalet cihetidir.

İkinci cihet ise, "beşer zulmederken kader adalet eder" cihetidir ki Üstad Hazretleri ubudiyetin bir gereği olarak, kendine bakan cihette nefsini zemmediyor, nefsini daim kusurlu görüyor. Yani "Ben vazifemi tam yapamadım ki kader bu münafıkların eli ile beni terbiye ediyor." diyor. “Demek hizmetim hâlis, lillâh için olmamış ki, aksülâmel oluyor” cümlesi bu inceliğe işaret ediyor.

(1) bk. Mektubat, On Altıncı Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...