"İmanınızın kurtulmasına ve saadet-i ebediyenize hizmet ediyorum. Demek hizmetim halis, lillah için olmamış ki, aksülamel oluyor; siz, ona mukabil her fırsatta beni incitiyorsunuz." ifadesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Hey bedbahtlar! Ben size ne yaptım ve ne yapıyorum? İmanınızın kurtulmasına ve saadet-i ebediyenize hizmet ediyorum. Demek hizmetim halis, lillah için olmamış ki, aksülamel oluyor; siz, ona mukabil her fırsatta beni incitiyorsunuz. Elbette mahkeme-i kübrâda sizinle görüşeceğiz."(1)

Burada iki husus nazara veriliyor. Birisi, kâfir ve münafıkların, iman hizmetinden dolayı Üstad Hazretlerine eziyet edip zulmetmeleri. Halbuki Üstad Hazretleri onları imana ve cennete davet ediyor, ama onlar bu büyük iyiliğe karşı kin ve düşmanlık ile mukabele ediyorlar. Üstad Hazretleri onların bu davranışına karşı "Mahşerde hesaplaşırız" diyor. Buraya kadarı adalet cihetidir.

İkinci husus ise, "beşer zulmederken kaderin adalet etmesidir" ki; Üstad Hazretleri ubudiyetin bir icabı olarak, kendine bakan cihette nefsini daima kusurlu görüp, zemmediyor. "Ben vazifemi tam yapamadım ki kader bu münafıkların eli ile beni terbiye ediyor." diyor. “Demek hizmetim halis, lillah için olmamış ki, aksülamel oluyor.” cümlesi bu inceliğe işaret ediyor.

1) bk. Mektubat, On Altıncı Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...