Block title
Block content

"İmanlarına mükâfat olarak saadet-i ebediyeye ve İslâmiyetlerine ücret olarak dârüsselâma davet ederek öyle bir ikram etti ve eder ki,.." Sonuçta aynı şey değil mi; buradaki farkı izah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Burada iman ve İslam arasındaki farka işaret etmek için iki farklı tabir kullanılıyor. Yani bu cümlede amaç uhrevi saadet değil, iman ve İslam nimetlerinin birbirinden farklı olduğuna dair bir ima vardır. Öyle ki, cennet ve içindeki nimetler İslam ve ibadetlerinin bir ücreti iken, saadet-i ebediye imana ait bir ücrettir.

Cennet ve içindeki nimetler saadet-i ebediye nimetine nispetle daha hususi, daha özel bir kavramdır. Ebedi saadet kavramının içindeki  kabir, mahşer, sırat, rü’yet gibi bir çok aşama ve bu aşamadaki nimetler cennet kapsamına girmezler. Bu yüzden ebedi saadet kavramı daha geniş ve daha külli bir kavramdır. Hatta dünyadaki nimetleri bile içine alacak kadar geniş ve külliyetli bir kavramdır.

İman da İslam’a nispetle daha geniş ve külli bir nimet olduğu için bu şekilde eşleşiyorlar.   

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...