İMATE

İmate, “ölümü tattırma; ruhun bedendeki tasarrufuna son verme” demektir. Ölüm, kabir âlemine doğuştur ve imate, mümin olan insan için, dünyaya gönderilmesinden çok daha ileri bir rahmet tecellisidir.

Ruh, Allah’ın en mükemmel, en harika eseridir. Muhyi (hayat verici) isminin tecellisiyle hayat nimetine kavuşmuştur. Bu nimet ve şeref artık ondan ebediyen geri alınmayacaktır.

Ölüm kanunuyla ruh bedenden soyulur, süzülür ve kendine mahsus bir başka âleme göç eder.

İşte ruhun kabz edilmesi ve bedenin aslına dönmesi imate fiiliyle gerçekleşir ve böylece o canlıda Mümit ismi tecelli etmiş olur.

“Nasıl ki hayatın dünyaya gelmesi bir halk ve takdir iledir. Öyle de dünyadan gitmesi de bir halk ve takdir ile, bir hikmet ve tedbir iledir.” (Mektûbat)

Bir asker adayı için hem kıtasına teslim olduğunda, hem de terhis edildiğinde birtakım kayıtlar tutulur, işlemler yapılır. Askere kayıt gibi, askerden terhis de ayrı bir fiildir. İşte yukarıdaki ifadelerde bu incelik nazarımıza sunuluyor. Hayat, ihya fiiline dayandığı gibi, ölüm de imate fiiline dayanır. İkisi de ayrı birer İlâhî ismin tecellisiyle meydana gelirler.

Yükleniyor...