"İmtina" ve "muhal" kavramlarını, farklarıyla birlikte izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Eğer tabiata ve esbaba isnat etsen, imtinâ derecesinde suûbetli ve muhal derecesinde müşkülâtlı ve hiçbir vehim kabul etmeyen hurafatlı şöyle bir yola gidersin ki, tabiat için ya herbir cüz toprakta, herbir katre suda, herbir parça havada milyarlarca madenî matbaalar ve hadsiz mânevî fabrikalar bulunması lâzım tâ ki, hesapsız çiçekli, meyveli masnuâtın teşekkülâtına mazhar olabilsin..."(1)

Bu gibi kavramlar arka arkaya sıralanıyorsa, bu, teyit ve tekit içindir. Muhatabın ruh dünyasına itminan vermek içindir.

İmtina: Bir şeyin mümkün olmamasının aklen zaruri olması halidir. Meselâ bir kimse kendinden yaş bakımından büyük olan başka bir kimse hakkında: "Bu benim oğlumdur." diye iddia etse, davası dinlenmez. Çünkü, kendinden yaşça büyük bir adamın, kendisinin neslen oğlu olması aklen imkansız bir şeydir.

Muhal: İmkansız, vukuu mümkün olmayan, bâtıl, boş söz, hurafe olan bakış açısı gibi manalara gelmektedir.

Görüldüğü gibi imtina ile muhal arasında çok büyük bir anlam farkı bulunmuyor. Risale-i Nur'un karakteristik bir özelliği, birbirine muadil ya da yakın kelimeleri teyit ve tekit için sıralamaktır.

(1) bk. Sözler, Yirmi İkinci Söz, İkinci Makam.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...