"İmtiyazlı hassasıاَللهُ اَكْبَرُ den iktibasen celâl ve kibriya,بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ den istifâzaten merhamet ve şefkat,وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ den..." Kelime-i tevhid ve ism-i azam cilvesinin Allahü ekber ve celal ile alakası nasıl?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Risale-i Nur, İsm-i Âzam cilvesiyle ve ism-i Rahîm ve Hakîmin tecellisiyle zuhur ettiğinden, imtiyazlı hassası اَللّٰهُ اَكْبَرُ den iktibasen celâl ve kibriya, بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ den istifâzaten merhamet ve şefkat, وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ den istifadeten hikmet ve intizamın esasları üzerine gidiyor. Onun ruhu ve hayatı onlardır. Sair meşreplerdeki aşk yerinde, Risale-i Nur’un meşrebinde müştakane şefkattir. Ve re’fetkârane muhabbettir. (1)

“Allahü ekber" kelimesinden iktibas eden celal ve kibriyadır. Celal ve kibriya zaten Allah’ın azamet ve büyüklüğünü ifade eden kelimelerdir. Rahim isminden istifaza eden de merhamet ve şefkattir ki, zaten Rahim, hususi şefkat ve merhamet etmek manasına geliyor.

Risale-i Nur'un hikmeti de Hakim isminin bir yansımasıdır. Yani Risale-i Nurlar Allah, Rahim ve Hakim isimlerinin bir tecellisi oluyor.

İsm-i azam lafza-ı celal olan “Allah” lafzıdır ki, besmelenin en azam ve büyük ismidir. Risale-i Nur'un bu isme mazhar olması, her meslek ve meşrebi içine alacak geniş ve ihatalı bir bakışa ve etkiye sahip olmasıdır. Evet, Risale-i Nurlar avam havas, alim cahil, zengin fakir, okumuş okumamış herkesimi etkisine ve dairesine alan geniş ve muhat bir meslek ve meşreptir ki, bu ancak ism-i azam’ın derin ve geniş tecellisi ile mümkündür. Mesela, bir ismin gölgesine giren hususi bir meslek ve meşrep başka hususi bir meslek ve meşrebi dairesine ve etkisine alamaz. Bu yüzden tarihte binlerce farklı ve mütebayin meslek ve meşrepler zuhur etmiş.

"Allahü ekber"de bu muhat ve tevessü latif bir şekilde mündemiçtir. Yani Risale-i Nur Allahü ekber manasına mazhar olduğu için, muhat ve kuşatıcı olup her meslek ve meşrebi içinde eritebilir ya da cem edebilir bir mahiyete sahip demektir.

Kelime-i tevhitte de bu muhat ve kuşatıcılık hükmediyor. Bu yüzden bütün peygamberlerin ve onun talebeleri hükmünde olan evliya ve asfiyanın en azim ve tesirli virdi kelime-i tevhit olmuş.

(1) bk. Şualar, Sekizinci Şua.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...