İnançsız bir ülkede inançsız bir insana İslamı ne şekilde temsil ve tebliğ etmeliyiz? "İslam'da en önemli şey nedir?" şeklindeki bir soruya nasıl cevap vermeliyiz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Muhataplarımız, hangi inanç ve düşüncede olursa olsun, tebligat yapan ve iman hizmetinde bulunan insanlara terettüp eden vazifeleri ana hatlarıyla şöylece sıralayabiliriz:

1. Doğru, istikametli ve muhakemeli bir düşünce yapısı olmalıdır.

2. Mutlaka bildiğimiz şeyleri yaşayıp, hayatımızda tatbik etmeliyiz. Çünkü din; muamelattır. Lisan-ı hal lisan-ı kal’den daha tesirlidir. İslam aleminin en büyük zaaf noktası da budur. Yani çok konuşmaktan ziyade, çok yaşamak ve tebliğ ettiğimiz hakikatlerin temsilini hakkıyla ifa etmek.

3. Değerlendirilecek fikir ve düşüncelerin; insanlığa fayda, huzur ve güvenini iyi test etmek ve neticelerine mukayese ile bakmak icap eder. Çünkü, şüpheli ağaçları ayıran meyveleridir.

4. Sistemlerin; hayata, fazilete, menfaata, huzura, fikre, inanca, ölüme, medeniyet ve ekonomiye; şahsa, aileye, millete, devlete ve tüm insanlığa ve çevreye bakış açılarını ciddi manada mukayese etmek.

5. Bu genel değerlendirmelerin dışında, muhatabın özel durumu, anlayışı ve suallerine göre, konu ve mesele farklı boyutlara taşınabilir.

6. Muhataba dinimizin ve inancımızın vereceği en güzel şeyler ve muhatabımızın tatmin olacağı konular ise; hayata bakış, dünya ve ahirette maddi ve manevi huzur ve teminat, olay ve hadisatı yorumlama ve ağırlığından kurtulma, gibi konular üzerinde ilk etapta durulmalıdır. Zira insan, menfaat merkezli olduğundan, evvela dünya ve ahiret saadeti ve huzuru mevzuu öne çıkarılırsa, tebligat daha tesirli olabilir.

7. Hastalığın iyi teşhisi ve ona göre de lütufla ve şefkatle muhatabın terbiye ve ıslahına talip olunmalıdır.

8. “Marifet iltifata tabidir.” kaidesince, muhatabı rencide etmeden, tahakküm ve baskı yapmayarak, bize düşeni hakkıyla yapıp, neticeyi Cenab-ı Hakk'a bırakmak.

9. Ata et, ite ot vermeden, özel talepleri ve konuları iyi ayarlayıp, muhatabı tatmin etmeye çalışmak.

10. Burada zaman ve mekân boyutu da muhataba tesiri artırabilir. Yani zamanlamayı ve mekanı da iyi seçmek icap eder.

Bütün bunları yerine getirirken; "hidayet Allah'tandır" deyip tevekkül etmek.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

osmantoruko
cevab için çok teşekkürler...
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...