Block title
Block content

"İnat, bazan müfrit fırka müteassıplarına, dalâl ve batılı iltizam ettirir. Şeytan birisine yardım etse, melek der, rahmet okutur. Ötekinde melek görse, libasını değiştirmiştir der, lânet eder..." İzah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İnat" duygusu, radikal ve bağnaz adamları sapkın ve batıl düşüncelere aşırı bir şekilde taraf olmaya iter. Yani inat duygusu bazen öyle tehlikeli bir hâl alır ki, şeytan gibi bir adamı melek, melek gibi bir adamı da şeytan olarak gösterir.

İnadın diğer bir özelliği de kendi fikrini çürüten kuvvetli bir delili vehim gibi zayıf görürken, kendi fikrine azıcık işaret eden vehimleri de kuvvetli bir delil gibi algılar ve ona sıkı sıkı yapışır.

Kendi batıl düşünce ve inancına hüsnüzanla bakarken, hak ve doğruya karşı da suizanla bakar. Bu sebeple "İnadın gözü kördür." denilmiştir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...