Block title
Block content

"İncir ağacı kendi çamur yiyerek yavrusu olan meyvelerine hâlis süt vermesi,.." İncir ağacı çamur yeseydi; altındaki toprak azalırdı. Bunu nasıl anlamalıyız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Çamur, toprak ve suyun karışımıdır. Sadece incir ağacı değil, bütün ağaçlar çamur yer, yani kökleri vasıtasıyla topraktan ve sudan istifade eder.

Bitkiler topraktaki minerallerle beslenirler. Suyu ise hem bu mineralleri taşıma aracı olarak hem fotosentez gibi reaksiyonları gerçekleştirme amacıyla hem de atık maddeleri terleme yoluyla boşaltma amacıyla kullanırlar. Dolayısıyla bitkiler suyu ve toprağı kullanırken, toprakta bir eksilme söz konusudur. Bu eksilmeyi en rahat saksı bitkilerinde gözlemlemek mümkündür. Belli bir süre aynı topraktan beslenen bitkiye artık saksı içindeki toprak kifayet etmez duruma gelir, toprakta gözle görülür azalma olur ve toprağı yenilemek gerekir.

Tabiatta incir gibi ağaçların toprakları da eksilir, fakat bu gözle görünür bir eksilme değildir. Cenab-ı Hakk'ın koyduğu yenilenme kanunuyla toprak, yağışlar, taşların ufalanması, azot bakterilerinin toprağa azot bağlaması ve diğer toprağı zenginleştirici etkenler sayesinde yenilenir...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
Yükleniyor...