"İn’ikâs", "incizâb", "iksir" arasındaki farkı açar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Sahabeler ise, sohbet-i nübüvvetin in’ikâsıyla ve incizâbıyla ve iksiriyle, tarîkatteki seyr ü sülûk daire-i azîminin tayyına mecbur değildirler. Bir kademde ve bir sohbette, zâhirden hakikate geçebilirler."

"İnikas" kelime olarak parlak bir ışığın şeffaf bir yüzeyde yansıması demektir. Buradaki manası ise "Peygamber Efendimiz (asm)'in manevi ışığının, sahabenin şeffaf mahiyet aynasında yansıması" demektir. Yani güneşin bir aynada yansıması gibi manevi güneş olan Peygamber Efendimiz (asm)'in, sahabenin ruh aynasında yansımasına inikas denir.

"İncizap" çekilmeye, etkilenmeye ve sürüklenmeye müsait olma halidir. Yani insan vicdanında ve ruhunda çekilmeye müsait haller ve duygular vardır. Cazib ise çekilmeye müsait olan o latife ve duyguları kendine çeken şey anlamındadır. Yani Peygamber Efendimiz (asm)'in manevi cemal ve kemali bir cazibe kaynağıdır. İnsanın mahiyetindeki bütün duyguları kendine çekiyor ve bir anda onları manevi makamlara ulaştırıyor demektir.

"İksir" ise kelime olarak çok tesirli, her derde deva sayılan manevi bir ilaç nurani bir eczadır. Bu iksirin etkisine maruz kalan anında canlanır anında yükselir anında aksiyona geçer. Burada iksir Peygamber Efendimiz (asm)'in iyileştirici ve canlandırıcı manevi iklimine verilen bir isimdir. Peygamber Efendimiz (asm)'in manevi iklimine ve iksirine maruz kalan Hazreti Ömer bir anda alay-ı illiyine çıkmıştır, oysa onu öldürmeye gidiyordu!..

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...