"İnnehu kâne zalumen cehula. / İnsan cahil ve zalimdir." ayetini Risale-i Nur penceresinden nasıl anlamalıyız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu ayetin mana ve muhtevası en kapsamlı olarak Ene Risalesi olan Otuzuncu Söz'de yapılmaktadır.

Özet olarak ise, Yirmi Altıncı Mektup'ta izahı vardır. Mektubat'ta geçen yeri orijinal şekliyle buraya alıyoruz. Ene Risalesini ise okumanızı tavsiye ederiz:

"Cenâb-ı Hak, kemâl-i kudretiyle, nasıl bir tek şeyden çok şeyleri yapıyor, çok vazifeleri gördürüyor, bir sayfada bin kitabı yazıyor. Öyle de insanı, pek çok envâ yerinde bir nev-i câmi halk etmiş. Yani, bütün envâ-ı hayvânâtın muhtelif derecâtı kadar, bir tek nevi olan insan ile o vezâifi gördürmek irade etmiş ki, insanların kuvâlarına ve hissiyatlarına fıtraten bir had bırakmamış, fıtrî bir kayıt koymamış, serbest bırakmış. Sair hayvânâtın kuvâları ve hissiyatları mahduttur, fıtrî bir kayıt altındadır. Halbuki insanın her kuvâsı, hadsiz bir mesafede cevelân eder gibi, gayr-ı mütenâhi cânibine gider. Çünkü insan, Hâlık-ı Kâinatın esmâsının nihayetsiz tecellîlerine bir ayna olduğu için, kuvâlarına nihayetsiz bir istidat verilmiş."

"Meselâ, insan, hırs ile bütün dünya ona verilse, هَلْ مِنْ مَزِيدٍ diyecek. Hem, hodgâmlığıyla, kendi menfaatine binler adamın zararını kabul eder. Ve hâkezâ, ahlâk-ı seyyiede hadsiz derecede inkişafları olduğu ve Nemrudlar ve Firavunlar derecesine kadar gittikleri ve sıyga-i mübalâğa ile 'zalûm' olduğu gibi, ahlâk-ı hasenede dahi hadsiz bir terakkiyâta mazhar olur, enbiya ve sıddıkîn derecesine terakki eder."

"Hem insan, hayvanların aksine olarak, hayata lâzım her şeye karşı cahildir, her şeyi öğrenmeye mecburdur. Hadsiz eşyaya muhtaç olduğu için, sıyga-i mübalâğa ile, 'cehûl'dür. Hayvan ise, dünyaya geldiği vakit hem az şeylere muhtaç, hem muhtaç olduğu şeyleri bir iki ayda, belki bir iki günde, bazen bir iki saatte bütün şerâit-i hayatını öğrenir. Güya bir başka âlemde tekemmül etmiş, öyle gelmiş. İnsan ise, bir iki senede ancak ayağa kalkar, on beş senede ancak menfaat ve zararı fark eder. İşte, cehûl mübalâğası buna da işaret eder."(1)

(1) bk. Mektubat, Yirmi Altıncı Mektup, Dördüncü Mebhas, Üçüncü Mesele.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yorumlar

Muhabbet
Allah ebeden razı olsun. Zerre miktar ilmimle kelime manalarıyla anlamını düşündüğümde işin içinden çıkamamıştım. Allah sizlerden ve üstad hazretlerinden ebeden razı olsun. Hizmetlenizde her daim muvaffak etsin. Selam ve dua ile...
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...