"İnşaallah bir zaman, Risale-i Nur’un şakirtlerinden birisi veya birkaç tanesi, Dokuzuncu Şuayı Onuncu Söz’den daha parlak, daha kuvvetli bir tarzda tekmil edecek." cümlesinin izahı bir de Risalelerde eksiklik mi var ki ileride tekmil edilecek denilmiş?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Külliyatın telifi ve tasnifi Üstadımız'ın iradesine göre olmamıştır. En sıkıntılı, tehlikeli ve çileli zamanlarda; en mükemmel, ulvi hakikatların zuhuru ve telifi gösterir ki; Risale-i Nur sünuhatla, ihtaratla ve ilhamatla telif edilmiştir. Muazzez Üstadımız; sualdeki mesele ile ilgili bazı ifadelerde bulunmuştur.

Mesela altmış ciltlik bir tefsir düşünerek; İşarat-ül İ'cazla mukaddemesine başlamış, daha sonra Külliyat'ın telifi ile; o tefsirin ikmal edildiğini ifade etmiştir. Aynen böyle de, Dokuzuncu Şua'nın mevzuu külliyatın diğer yerlerinde belki de serpiştirilmiştir. Ancak adres olarak tayin etmek mümkün değildir.

Ayrıca ileride birilerinin Dokuzuncu Şua ile ilgili çalışmalar yapması kapısı da açık tutulmuştur. Ancak bu çalışmalar şerh ve izah sadedinde olur. Külliyat ve Risale-i Nur adını ve mahiyetini taşımaz. Külliyat; kaderde ona yüklenen vazife ve hizmet açısından eksik bırakılmamıştır. Esasat-ı imaniye ve İslamiye noktasından mükemmel bir eserdir. Bu noktada eserin ikmale ihtiyacı yoktur. Fakat zamanın ilcaatına göre tefsirler, izahlar ve şerhler yapılabilir.

İşarat-ül İ'caz'ın başında, her ilimde mütehassıs ve alem-i İslam'ın her tarafından gelen heyetlerin; zamanın riyasetinde yapılacak bir tefsirin, ancak umuma mal olacağını ifade ederek çalışmaların kapısını yukarıda olduğu gibi açık tutuyor.

Barla Lahikası'nda ise; Külliyat'ın o mutasavver tefsirin yerini tutacağını, yine Barla Lahikası'nda Sözler'in; Mektubat'ın, İşarat-ül İ'cazı bir nevi ikmal ettiğini ifade ediyor.

Netice olarak iki meseleyi şöyle birleştirebiliriz: Hakaik ve akaid ile alakalı bütün konular Külliyat tarafından halledildiği; ancak Kur'an’a genel bir tefsir yapılacak, Dokuzuncu Şua gibi bazı meseleler vuzuha kavuşturulacak ise; istikbalde çalışacak olan ilmi heyetlere Külliyat örnek bir eser ve fezleke olarak telif edilmiştir. Bu çalışmaların ve faaliyetlerin kapıları açık tutulmuştur.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...