"İnşaallah sen de o sevgililerin sınıfındansın." Hulusi Ağabey'in Risale-i Nur dairesinde çok ehemmiyetli olmasının sırrı nedir? Üstad'ın yanında çok kalmamış, zahiren ilk ağabeyler kadar zorluk (hapis, sürgün, vs.) çekmemiş görünüyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İnşaallah sen de o sevgililerin sınıfındansın. Sözlerin neşrine mânilerin çoğalması sizi müteessir etmesin. İnşaallah, neşrettiğin miktar bir rahmete mazhar olduğu zaman, pek bereketli bir surette o nurlu çekirdekler, kesretli çiçekler açacaklar."(1)

Fazileti, takva ve makamı, sadece çekilen meşakkat ya da birlikte bulunmakla değerlendirmek eksik olur. Fazilet, takva ve makam kabiliyet, fıtrî istidad, azm-u cehd, tefekkür derinliği, ilim, ihlas gibi şeylerle kazanılır. Hulusi Ağabey'in mümtaz bir kabiliyete, ihlas ve sadakata, ilim ve fazilete mazhar olduğu bilinen bir hakikattir. Kaldı ki Hulusi Ağabey'in de Risale-i Nur'a büyük hizmetleri olmuş, sıkıntı ve meşakkatten o da nasibini almıştır.

Üstadımızın “Uzaklığın alâmeti olan mektuplaşmak âdetim değildir, fakat sen yaz” demesi üzerine Hulusi Ağabey Üstadımıza mektuplar yazmaya başladı. Bu mektupların çoğu Barla Lâhikası’nda yer almaktadır.

Ezcümle, Hulusi Ağabey ilmi, irfanı, keskin zekâsı ile Üstad Hazretlerine mümtaz bir muhatab oldu. Hulusi Ağabey'in Risâle-i Nur’a intisabı mühim bir kuvvet vermiştir. Üstadımız onun küçük hizmetlerini bile büyük görüyordu.

(1) bk. Mektubat, Yirmi Üçüncü Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...