Block title
Block content

"İnsan ahsen-i takvimde yaratıldığı ve ona gayet cami’ bir istidat verildiği için..." Allah'ın kudreti sonsuz olduğuna göre; insanı daha güzel yaratamaz mıydı?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Biz insanı en güzel şekilde yarattık.” (Tin, 95/4)

ayeti, mevcut düzen içinde en mükemmel en güzel yarattık anlamına geliyor. Yoksa mutlak anlamda tek güzel tek mükemmel anlamına gelmiyor.

Mesela, bir insan dünyada kördür cennette badem gözlüdür; cennetteki vaziyeti dünyadaki vaziyetinden daha ahsendir. Kalkıp mutlak anlamda dünyadaki kör hâli cennetten de iyidir diyemeyiz. Yalnız dünyadaki kör hâli imtihan formatı ve başka hikmetler açısından ahsendir denilebilir.

Mesela, mevcut beden içinde gözün en güzel konumlandırılacağı yer, yine mevcut bulunduğu yeridir. Bu mevcut konumdan daha güzel bir yer bulamayız. Gözü mevcut yerinden alıp koltuk altına koysak olmaz, ayak altına koysak yine olmaz, sırta koysak yine olmaz vesaire en mükemmel yeri yine mevcut yeridir.

Bu bütün mevcut yaratılmışlar içinde böyledir. Mesela güneşin durduğu yer dünyada hayat için en güzel yerdir güneş mevcut yerinden uzaklaşsa hayat olmaz yakınlaşsa hayat yine olmaz. Demek güneş için ahsen-i takvim bulunduğu mevcut durumdur.

Faraza Allah kâinat düzeninden tamamen farklı bir düzen farklı bir sistem kursa, o zaman ahsen-i takvim bu düzene bu sisteme göre yeniden şekillenir. Yani Allah’ın iş ve icraatı ahsen-i takvimdedir, O çirkin ve kusurlu bir iş yapmaktan münezzeh ve mukaddestir.

Ayrıca güzelliği sadece dış görünüm ve estetiğe indirgeyemeyiz, güzellik kavramı çok geniş ve ihatalıdır. Mesela, birisi boyu posu yerinde ve güzel olduğu için kibre kapılır manen çirkin olur; öbür tarafta dış görünüm olarak kuru yağız, çirkin bir şeydir, ama çok mütevazi ve ahlaklı olduğu için manen güzel olur. 

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: İkinci Mebhas, Giriş | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 1348 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...