İnsan balbinin "Ayine-i Samedâniyye" olması ne demektir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üstadımız, ehâdiyeti “Her bir şeyde Cenâb-ı Hakk'ın çok esmâsıyla tecelli etmesi” olarak açıklar.

Samedîyet ise, her şeyin Allah’a muhtaç olması, Allah’ın ise hiç bir şeye muhtaç olmaması demektir. Buna göre her varlıkta, ehâdiyetten ve samedîyet tecellilerinden bir cilve vardır. Ancak bu tecelli hayatta en mükemmel manadadır. Çünkü hayat, özellikle insan hayatı bütün esmânın tecellisine mazhar olması cihetiyle, ehâdiyete, bütün varlık âlemine muhtaç olması ve varlığını bütün bir kâinatla devam ettirmesi yönüyle de samedîyete en büyük ve en geniş bir ayna olmaktadır.

Yirmi İkinci Söz'de geçen aşağıda ki ifâdeler de insanın nasıl Ayine-i Samed olduğunu izâh eder.

"Hem o zîhayat, kâinatın bir misâl-i musağğarı ve şecere-i hilkatin bir meyvesi hükmünde olduğu için, kâinat kadar ihtiyacâtını birden kolaylıkla küçücük dâire-i hayatına yetiştirmek, Samediyet turrasını gösteriyor. Yani o hal gösteriyor ki, onun öyle bir Rabbi var ki, ona, her şeye bedel bir teveccühü var ve bütün eşyanın yerini tutar bir nazarı var. Bütün eşya, Onun bir teveccühünün yerini tutamaz. Hem o hal gösteriyor ki, onun o Rabbi, hiçbir şeye muhtaç olmadığı gibi, hazînesinden hiçbir şey eksilmez ve kudretine de hiçbir şey ağır gelmez. İşte Samediyetin gölgesini gösteren bir turrası."(1)

(1) bk. Sözler, Yirmi İkinci Söz İkinci Makam.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yükleniyor...