Block title
Block content

"İnsan dünyası ve hayvan alemi altı günde yaşayacağına işaret eden..." cümlesinde anlatılmak istenen nedir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"BİRİNCİSİ: Meselâ, خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَاْلاَرْضَ فِى سِتَّةِ اَيَّامٍ  “Altı günde gökleri ve yeri yarattık” demek olan; hem, belki bin ve elli bin sene gibi uzun zamandan ibaret olan eyyâm-ı Kur’âniye ile, insan dünyası ve hayvan âlemi altı günde yaşayacağına işaret eden hakikat-i ulviyesine kanaat getirmek için, birer gün hükmünde olan herbir asırda, herbir senede, herbir günde Fâtır-ı Zülcelâlin halk ettiği seyyal âlemleri, seyyar kâinatları, geçici dünyaları nazar-ı şuhuda gösteriyoruz. Evet, güya insanlar gibi dünyalar dahi birer misafirdir. Her mevsimde Zât-ı Zülcelâlin emriyle âlem dolar, boşanır."(1)

Nasıl dünyanın kendi etrafında dönmesinden gece ve gündüzler, güneş etrafında dönüşünden de seneler hasıl oluyorsa, aynı şekilde güneş ve sair gezegenlerin de buna benzer kendi etraflarında dönmesinden seneler ve günler hasıl oluyor. Yalnız bu gezegenlerin ve yıldızların dönme zamanları farklı olduğu için bazılarının bir dönüşü dünyanın binlerce dönüşüne bedeldir. Böyle olunca, kainat içinde göreceli yüzlerce gün ve yıl kalıpları ortaya çıkıyor.

Kainat içindeki bu farklı zaman kalıplarını kapsayan bir çok alemler var ve bu alemlerin bir de  ömürleri vardır ki, bunlar vakti gelince ölüyorlar ve kayboluyorlar. Nasıl insan şu dünya hayatında misafir ise, aynı şekilde kainat içinde sayısız alemler de birer misafirdirler. Mesela nesli tükenen bir hayvan türü belli bir zaman diliminde dünya hayatında yaşadı ve sonra miadı dolunca sahneden çekildi.

İşte bu hadislerin ölçü birimini Kur’an eyyamı şeriye ile tabir ediyor. Şeriatın zaman ölçüsü ise sadece dünyanın kendi etrafında dönmesinden  hasıl olan zaman ölçüsü değildir. "Altı günde yarattık." derken bütün zaman birimlerini ve ölçülerini içine alıyor.

 Dünyanın ömrü ile dünya içinde yaşayan insanlığın ömrü birbirinden farklıdır. Dünyanın ömrü ilk oluşumundan başlayıp kıyamete kadardır, bu da milyarlarca yıl ile tabir edilir. Ama dünya içinde yaşayan  insanlığın ömrü hadislerde  yedi bin yıl olarak tarif ediliyor. Yani dünya ile dünya içinde yaşayan canlıların ömürleri farklılık arz ediyor. İnsanlığın ömrü dünya gün kalıbına göre, dünyanın ve sair mahlukatın ömrü ise sair galaksilerin gün ve yıl kalıbına göredir diyebiliriz.

"Altı gün" tabiri bir kalıp olup bir çok manalara gelebilir. Bu yüzden altı günü bir zaman birimine hapsetmek yanlış olur.

(1) bk. Sözler, On Dördüncü Söz

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...