Block title
Block content

"İnsan, gıdaya ihtiyacı gibi zevke de bir ihtiyacı var. Nefis ve heva cihetinde tatmin edilmezse, ruh ve huda canibinde zevkini arayacaktır ..." Üstad burada ne demek istiyor, açıklar mısınız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İnsan, gıdaya ihtiyacı gibi zevke de bir ihtiyacı var. Nefis ve heva cihetinde tatmin edilmezse, ruh ve huda canibinde zevkini arayacaktır. İki adam, birisi seni muşa’şa, cazibedar, eğlenceli bir ziyafete teşrifleriyle davet eder. Diğeri sade bir yer de, basit bir çorbaya seni çağırıyor. Birincisine değil cemaat, sünnet belki namazı da terkedersin, gidersin. İkincisine sünneti de terketmezsin. Birincisi medeniyet, ikincisi sosyalistliktir."(1)

Üstad Hazretleri burada fikir noktasından değil, ahlak ve sefahat noktasından meseleyi değerlendiriyor. Batı Medeniyetinin uyutucu fantaziyeleri ahlakı daha fazla tahrip ediyor. Halbuki sosyalizm işin siyasi ve iktisadi boyutuna vurgu yapıyor, toplumculuğa geçiş sürecinde herkesin basit ve eşit yaşamasını tavsiye ediyor. Bu da ahlak ve sefahat noktasından sosyalizmin Batı Medeniyetinden daha az şerli olduğunu gösteriyor. Yani sosyalizm Batının ahlak bozucu özelliğine nispet edilirse, ehven-ü şer kabilinden daha az zararlıdır demektir. Bir de bu eserlerin telif tarihinde sosyalizmin dehşetli yüzü tam tezahür etmediği için, o süreç içinde böyle bir tespit manidardır. İslam ile sosyalizmi sentez etmeye çalışanları duyduk, ama ahlaksızlık ile İslam asla yan yana gelmez.

 Diğer bir öngörü ise, sosyalizm gelip geçici bir fikri akımdı, tahribatı belli dönem ve mekanlar için oldu, ama Batı Medeniyetinin günahlara davetkar hayat felsefesi halen devam etmekte ve insanlığın ahlakını ciddi tehdit etmektedir. Bugün gençleri yutan sosyalizm değil, eğlence ve haramlardır. Bu noktadan bakılacak olursa, vade noktasından Batının bu ahlaksız yüzü daha riskli ve tehlikeli bir şekilde tahribata devam ediyor.  

Her şeyi helal gören meczuplara tarihte ibaheciler denilmiştir. Bu tipler Hasan Sabbah türü manevi teröristlerdir. Haramları helal addeden sapkınlara itibar etmemek gerekir.

(1) bk. Asar-ı Bediiyye, Hakikat Çekirdekleri, s.663.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...