İnsan için; "Hitabat-ı Sübhaniyesine ve konuşmalarına en anlayışlı bir muhatab-ı hassı" denildiğinde, Rabbimizin Sübhan ismi burda neden kullanılmış olabilir ve neden en anlayışlıdır?

Soru Detayı

İnsan için , "Hitabat-ı Sübhaniyesine ve konuşmalarına en anlayışlı bir muhatab-ı hassı" denildiğinde Rabbimizin Sübhan ismi burda neden kullanılmış olabilir ? ve neden "en anlayışlı " dır ?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Sübhan" kelimesi Allah’ın her türlü eksiklikler ve noksanlıklardan pak ve temiz olmasını ifade eden bir terimdir. Dolayısı ile Onun hitap ve kelamı ve bu hitap ve kelama muhatap olan insanın da mükemmel ve kusursuz bir eser olması iktiza eder. Bu sebeple Allah insanı ahsen-i takvim yani en mükemmel bir kıvamda yaratmıştır.

Bazı filozofların insanı “Akıl sahibi bir varlıktır.” diye tarif etmeleri insanın yaratılışındaki hikmetlere bakıldığında çok basit kalmaktadır. Çünkü o, kâinat kitabının âdeta bir özeti gibidir. İnsan, Allah’ın en çok ikram ettiği ve en aziz kıldığı bir eseri ve sevgilisidir. Evet insan bir damla su iken okyanusları içinde barındıran mümtaz bir mahluktur.

Allah, insana nihayetsiz istidat ve kabiliyet ihsan etmekle onu bütün mahlukattan üstün kılmıştır. O, Allah’ın öyle büyük bir nakşıdır ki, dünyanın süsü, cennetin çiçeği olmuştur. Yüce Allah, onu sevdiği gibi meleklerine de sevdirmiş ve meleklerine ona secde etmelerini emretmiştir. Çünkü, Yüce Allah, dünya ve ahireti insan için, insanı da kendisi için yaratmıştır.

Onu sıfatlarının tecellisine ayine yapmış, kendisine muhatap kabul ederek, onunla konuşmuş ve sohbetiyle şereflendirmiştir. Acaba insan için bundan daha üstün bir muamele, bir makam ve bir şeref düşünülebilir mi? Allah’ın insana ikram ettiği nimetler, akılları hayrette bırakacak kadar büyüktür.

Allah onu âleme sultan ve yeryüzüne halife tayin etmiş, bir ucu ezelde diğer ucu ebedde olan dünya ve ahiretin ölçülerini ve hassas dengelerini onun için düzenlemiştir. Evet Allah, insanları dünyada maddi ve manevi nimetlerine mahzar etmek için yarattı, tâ ki insanlar, O’na ibadet etsinler, O’nun isimlerini ansınlar ve O’na şükürde bulunsunlar.

Özetle, sübhan kelimesi insanın mükemmel ve kusursuz bir sanat olduğuna bakıyor ve bu manayı vurguluyor...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...