İnsan içinden geçirdiği, hassaten itikadi mevzularda, bazen yanlış şeyleri tasdik edip, bilahare fark etse mesul olur mu, ne yapması gerekir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Allah’ı bilmek, bütün kâinata ihata eden rububiyetine vezerrelerden yıldızlara kadar cüz’î ve küllî her şey Onun kabza-i tasarrufunda ve kudret ve iradesiyle olduğuna kat’î iman etmek; ve mülkünde hiçbir şeriki olmadığına ve Lâ ilâhe illallah kelime-i kudsiyesine, hakikatlerine iman etmek, kalben tasdik etmekle olur..."(1)

İnanç kalpte ve kalbin tasdiki ile oluşan bir durumdur ve insan bu inancından dolayı sorumludur. Lakin akıl, hayal ve tasavvurumuzdan geçirdiğimiz düşünceleri, kalben tasdik etmediğimiz müddetçe sorumlu olmayız.

Ne zaman bu düşünceleri kalben tasdik edip onaylarsak, o zaman bu düşünceler bizim inanç ve itikadımız haline dönüşür ve bu inançtan sorumlu oluruz.

Şayet yanlış ve batıl bir düşünceyi kalben tasdik edip inanç hâline dönüştürüp, lakin daha sonra bunun hatalı olduğunun farkına varırsak, derhal tövbe ile imanımızı tecdit edip tazelememiz gerekir. Çünkü insan son nefesine kadar imana dönebilir, itikadını düzeltme imkânına sahiptir. Önemli olan batılda ve yanlışta ısrar etmemektir. Allah’ın af kapısı son nefese kadar açıktır.

(1) bk. Emirdağ Lahikası-I, 151. Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...