Block title
Block content

"İnsan nevinde şu tehalüfle beraber buğday, üzüm, arı, karınca nevilerindeki tevafuk, kör tesadüfün işi olmadığı güneş gibi aşikârdır..." izahı?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Cümlenin geçtiği ilgili i'lemde de anlatıldığı üzere; insanların siması, aynı organlardan oluştuğu halde, ortaya çıkan fotoğraflar birbirinden farklıdır. Her insanın yüzünde; iki göz, bir burun, bir ağız olduğu hâlde hiç bir insan diğerine benzemiyor. Simalar arasındaki farklılıklar herkes tarafından çok net bir şekilde okunabilmektedir.

Buğday, üzüm, arı, karınca nevilerine gelince; bu nevilerin her bir ferdi, yani her bir üzüm, her bir buğday diğerlerinden farklı yaratılmaktadır. Ancak zahirde, bu farklılık, insan siması gibi net bir şekilde okunmamaktadır. Hepsi ancak bir nev olarak farklılığını muhafaza etmektedir. Zira insan simasındaki farklılığın netliğini iktiza eden hikmetler bu mezkur nevler için geçerli değildir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...