İnsan sayısı adedince esmanın olması ne demektir? Çünkü hayvan da esmaya mazhardır; hayvan sayısınca da denilebilirdi. Neden sadece insan denilmiştir? Bu konuyla ilgili Külliyattan nerelere bakabilirim?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Allah’ın isimlerinin insan sayısınca olduğuna dair bir ibare ya da cümleyi Risale-i Nurlarda göremedik ve olduğuna da ihtimal vermiyoruz.

Lakin Allah’ın isimlerinin adedi hususunda Risale-i Nurların genel görüşünü şu şekilde özetlemek mümkündür:

Allah’ın fiili isimlerine “esmâ-i hüsnâ” denir. Bu fiili isimlerde miktarı ve sınırı yoktur. Bu fiili isimlerin çokluğu Allah’ın kudret sıfatının muhtelif mevcudattaki muhtelif tecellisinden ibarettir.

Mesela; Allah’ın kudret sıfatı bir çekirdeğin açılmasında tecelli ederken Fettâh nâmını, bir canlının ölümünde Memât ismini, bir hayat bahşederken Muhyî ismini, canlılara rızık verirken Rezzâk nâmını alıyor ve hâkeza.. Hadislerdeki "doksan dokuz" ve Cevşen'de bin bir isimler, bunlara en güzel ve somut örneklerdir.

Üstad Hazretlerinin şu ibareleri açık bir şekilde esmâ-i hüsnânın nihayetsiz olduğunu ve menşeinin ne olduğuna işaret ediyor.

"Sual: Bu fiili isimlerinin kesretle tenevvüü neden meydana geliyor?"

"Cevap: Kudret-i ezeliyenin, kainattaki mevcudatın nevilerine, fertlerine olan nispet ve taallukundan husule gelir."(1)

Allah’ın isimleri Risale-i Nurların çok yerlerinde zikrediliyor. Biz bunlardan bazılarını takdim edelim: Otuz İkinci Söz Üçüncü Mevkıf, Yirmi Dördüncü Söz Birinci Dal, Otuzuncu Lem'a

(1) bk. İşârâtü'l-İ'câz, Fatiha Sûresi

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...